Liedsuggesties

Ben je op zoek naar liederen voor een bepaalde leeftijdsgroep en wil je op ideeën gebracht worden en geïnspireerd raken? Deze liedsuggesties bieden een groeiende verzameling aan lesideeën, achtergrondinformatie en aandachtspunten rond liederen die nog niet algemeen bekend zijn, maar nodig ontdekt moeten worden!

Rond de 15e van iedere maand verschijnt steeds een nieuwe aflevering van tien liederen, verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen. Ook een keer je favorieten onder de aandacht van collega's brengen? Meld je dan via het contactformulier.

december 2013

4-6 jaar

Dieren in het stalletje - stapellied

Een mooi en zoet pentatonisch stapelliedje waarin aan alle dieren in het stalletje wordt gevraagd wat stiller te zijn zodat het Jezuskindje kan slapen. De koetjes, de schaapjes, de hondjes, de eendjes, de poesjes, hennen en muizen, de rij dieren wordt steeds langer. Welke gebaren zijn er allemaal te bedenken om uit te beelden dat ze zachter zullen zijn?

Wiegela, Weihenacht

Een zacht wiegenliedje dat een mooi plekje kan krijgen in een kleuterkerstspelletje. Wiegende bewegingen kunnen het liedje ondersteunen, en het is ook mooi om het liedje te neuriën.

Zacht daalt de sneeuw

Een mooi en rustig winterliedje waarbij de tekst van de laatste regel gevarieerd kan worden zodat het niet enkel een kerstliedje is. Bijvoorbeeld: stil in de donkere nacht, of: maan houdt er rustig de wacht. De tellen rust tussen de regels geven steeds een stil moment in het lied, waarbij als het ware even geluisterd wordt naar de stilte van de nacht en de vredigheid van het sneeuwlandschap.

Matthijs Overmars, vakleerkracht muziek, Zeister Vrije School


7-8 jaar

Zing-zang-zong 

Dit is een lied voor resonans en klinkervorming:

1. De ng-klank is een belangrijke resonansmaker. Jonge kinderen moeten nog leren om op deze klank te zingen en de klinker kort te maken. Oefeningen op zingngngngng (of zangng, zongng) zijn dan ook voor de hand liggend. Op de ng-klank kunnen verschillende melodietjes worden voorgezongen. Doe dit in mineur om de toonsoort van het liedje voor te bereiden (bv. c-d-es-d-c, c-d-es-f-g).
2. Spelen met de mineurdrieklank: c-es-g. Maak drie groepen voor de tonen van zing, zang en zong. Elke groep zingt om de beurt een toon van de drieklank en houdt die toon vast. Zo wordt de drieklank gestapeld en klinkt er meerstemmigheid. Natuurlijk worden de groepen steeds in andere volgorde aangewezen. Varieer de toonhoogte zeker tot f of g als starttoon. Probeer ook eens van boven naar beneden: zong-zang-zing.
3.  Valkuil is maat drie, waar in plaats van c-es-g, de tonen c-es-f staan. Ook de woorden zijn omgedraaid: zong-zang-zing. Laat de kinderen ervaren, dat zong-zang-zing een andere melodie heeft dan zing-zang-zong, door de laatste toon lang aan te houden. Leer daarna de zin in zijn geheel aan. 

Tippe tappe (2) - 1-stemmig

Dit is een lied voor de articulatie:

1.Leer het lied eerst sprekend viva voce (= gesproken woorden) aan. Alternatief: zing op één toonhoogte bv. de g. De afwisseling van klinkers vergt veel aandacht. Begin daarom in een rustig tempo.
2. Aanleren van de melodie: door de vele niet stemhebbende medeklinkers in deze tekst(t,p,d,k) is het voor kinderen moeilijk om de melodie van zin één (maat 1) goed te horen en na te zingen.
Tip: Zing deze zin eerst langzaam voor op lingelangelong doe de klinkervolgorde net als bij tippetappetop. Let op mooie a’s en o’s. Geef zelf het goede voorbeeld: vorm de klinkers goed naar voren en houdt ze op die plek. (Dus geen bekketrekken!). Daarna de originele tekst aanleren en zin twee toevoegen.

Thea Endedijk – Griffioen, dirigente koorschool Arnhem


9-10 jaar

Hill and gully rider (2) – canon

Een van mijn favoriete canons, omdat het zo'n heerlijk enthousiast 'werklied' is. Perfect om het canonzingen mee te leren aan het begin van de vierde klas. Maar ook hogere klassen genieten van dit lied. Het aanleren gaat gemakkelijk, omdat je de kinderen eerst steeds het lage gedeelte 'hill and gully' laat zingen. Dan kunnen ze al direct iets meedoen. Daarna kom je met wat steekwoorden op het bord al een heel eind de eerste les. Zit het lied goed, dan is het ook het proberen waard om deze canon te klappen en te stampen, vanwege de tegenritmes die goed te horen zijn als je het lied alleen ritmisch uitvoert.

Sanne Riemers, klassenleerkracht Vrije basisschool Tiliander, Tilburg

Staat op, gij herders! + piano + strijkers

Soms vind je een onbekend lied in de ‘oude doos’ dat ineens op school een doorslaand succes is. Dit mooie kerstliedje is er zo een, en de kinderen zingen het heel graag, ook in de hogere klassen. Het lied heeft een sterke melodie, een rustig wiegende 6/8-maat en een milde kerstsfeer. Oorspronkelijk had dit lied vier coupletten, waarvan voor een modernere tekstversie een nieuw couplet is samengesteld uit de laatste twee coupletten. Er is ook een bewerking voor zang en strijkkwartet en piano, maar zonder instrumenten is het ook een fijn en dankbaar lied om te zingen.

Matthijs Overmars


11-12 jaar

Noël nouvelet – 2-stemmig

Een prachtig Frans kerstlied, oorspronkelijk uit de 16e eeuw, in een modernere tweestemmige bewerking. Het dorischeelement in de melodie (de grote sext) maakt dat de melodie ergens tussen majeur en mineur zweeft, licht in het donker, en zo ontstaat er een mooie harmonische balans. Let erop dat het tweede systeem, waarbij de beide partijen dezelfde melodie zingen, beter wat zachter kan worden uitgevoerd, in plaats van harder. Een fijn moment in het lied is het derde systeem, waar de tweede stem even de lead neemt, en de eerste stem op een lange toon rust. Eventueel kunnen enkele kinderen van de bovenstem deze hoge d nog twee maten langer aanhouden, zodat er even driestemmigheid ontstaat. Op het tekstblad staat ook een Engelse versie van de tekst, voor klassen waarvoor het Frans nog te moeilijk is.

Four white horses

Dit lied met bijbehorend klap-spel is er één die veel energie genereert en tegelijk veel concentratie vraagt om goed uit te voeren. Zie dit filmpje op YouTube, dan wordt het klapspel in een klap duidelijk. Kies het tempo niet te hoog (zoals in het filmpje gebeurt), want dan gaat iets van de swing verloren. De maat met Hey, hey, hey is een lastige, die vraagt om veel oefenen, ook in aansluiting op de volgende maat. Een goede vorm is het zingen van het lied door de hele klas en het uitvoeren van het klap-spel door vier kinderen. De kinderen vinden vast nog nieuwe variaties op het klap-spel, bijv. met z’n zessen, met de ogen dicht, andere bewegingen, draaien etc…. Het lied kan enkele keren na elkaar gezongen worden met steeds een nieuw klapgroepje. Een heerlijk lied om de kinderen in beweging te krijgen.

Matthijs Overmars


13+ jaar

Drei Könige – canon + piano

Een mooi golvende polyfone canon met melodische en ritmische imitaties die zo kenmerkend zijn voor de barok. Antonio Caldara, tijdgenoot van J.S. Bach, leefde en werkte in Italië, Spanje en Oostenrijk, en componeerde een indrukwekkende hoeveelheid oratoria, opera’s en cantates. Deze canon (waarschijnlijk dus oorspronkelijk Duits) heeft z’n grootste uitdaging in het inzetmoment van de tweede zin. Het inzetteken staat boven een rust, dus de zin Sie gingen zum Kindelein… moet even wachten. Wanneer je deze inzet hoort als vervolg op de melodie van Drei Kön’ge kamen… in de eerste regel dan zijn zowel het startmoment als de begintoon logisch. Beter dus de oren gebruiken dan hardnekkig rusten tellen. De canon eindigt unisono op fis, liefst mooi zacht. Er is van de canon ook een versie zonder pianobegeleiding: Drei Könige (1). Het achterwege laten van de begeleiding is ook goed mogelijk, het maakt de canon wel wat lastiger.

Laura – canon

Een fijne maar lastige, jazzy canon van Joachim Fischer, die eigenlijk niet zonder een akkoordbegeleiding kan. Er zijn zoveel toegevoegde tonen in de verschillende regels dat een harmonisch basis onontbeerlijk is. Contrabas en percussie kunnen er ook goed bij. De canon vraagt een grote exactheid in uitvoering, zowel ritmisch als melodisch, om te voorkomen dat het geheel, wanneer het in canon wordt gezongen een klankbrij wordt. Het  combineren van deze exactheid met een lazy feel(legato, warme sound, syncopen) valt niet mee, maar is een leuke uitdaging. Ook is het leuk om de canon solistisch te bezetten, waarbij de rest van de groep kan luisteren naar het samenspel van de stemmen. Het is natuurlijk eigenlijk een canon om alleen met (elkaar rivaliserende) mannenstemmen te zingen….

Matthijs Overmars

 

Pr
i
kbord