Liedsuggesties

Ben je op zoek naar liederen voor een bepaalde leeftijdsgroep en wil je op ideeën gebracht worden en geïnspireerd raken? Deze liedsuggesties bieden een groeiende verzameling aan lesideeën, achtergrondinformatie en aandachtspunten rond liederen die nog niet algemeen bekend zijn, maar nodig ontdekt moeten worden!

Rond de 15e van iedere maand verschijnt steeds een nieuwe aflevering van tien liederen, verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen. Ook een keer je favorieten onder de aandacht van collega's brengen? Meld je dan via het contactformulier.

februari 2014

4-6 jaar

Arren-arrenslede

De kinderen staan in een kring en de arrenslee komt langs: één kind met een paardentuigje en belletjes voorop, een ander die het paardje leidt er achteraan. De slee stopt bij een kind, diens naam klinkt in het liedje en het kind sluit achteraan, met de handen op de schouders van zijn voorganger. Zo groeit de rij kinderen en de arrenslee wordt voller en voller. Misschien dat soms meerdere kinderen tegelijk moeten aansluiten, anders duurt het liedje wel heel lang. Als iedereen in de slee zit gaat de hele stoet over de witte sneeuwvlakte, en niemand mag eruit vallen, houd elkaar goed vast! Een rondje over de gang en dan weer terug in de klas, in de kring, een warm soepje eten bij moeder in de keuken.

Vrouw Holle had een tuin

Het gaat in dit liedje om de volgorde der dingen, de juiste stappen na elkaar, en het juiste voorzetsel aan het begin van elk couplet. Met elkaar gaat dat wel goed, maar welke kinderen kunnen het al alleen of in een klein groepje? Misschien de oudste kleuters. Er worden mooie gebaren bij het liedje gemaakt en zo ontvouwt zich in lied en gebaar een hele ontwikkelingsweg van boom naar tak, naar twijg, voort tot de bank naast het bed waarop het wonderboek ligt.

Paulien van ’t Hart – kleuterleidster, Zeister Vrije School


7-8 jaar

Hooggeëerd publiek

Wat zing je rond Carnaval met tweedeklassers? Liefst een vrolijk, wat gek lied, uitbundig en met een hoog meezinggehalte, maar bij voorkeur niet te plat. Dit circuslied is daar heel geschikt voor. De coupletten kunnen door een 'spreekstalmeester' worden voorgezongen, de refreinen door de hele klas. Het tegelijkertijd uitbeelden van de dieren (2e klas!) vinden de kinderen heerlijk, misschien wordt er zelfs een echte piste-opstelling gemaakt: de kinderen in een kring rond de piste, waar de acts zich afspelen. En zijn er ook nog goochelaars, clowns en jongleurs? Al met al een lied waarbij de fantasie even lekker los mag komen, net als bij Carnaval.

Matthijs Overmars – vakleerkracht muziek, Zeister Vrije School

Achteruit!

Soms heb je in de klas even een moment van gecontroleerde beweging nodig en dan is Achteruit een goed idee! De kinderen staan in een kring om de tafels heen (kan natuurlijk ook in een lege ruimte, hoewel de tafels uitnodigen tot geconcentreerde beweging). Langzaam beginnen met zingen en achteruit lopen, ik gebruik een neusfluit als signaal om weer vooruit te gaan. Het is natuurlijk spannend om te variëren met hoe lang je wacht met het fluitsignaal… Het lied kan, als de kinderen al wat geoefender zijn, sneller en sneller worden gezongen.

Anna Vogel, klassenleerkracht en vakleerkracht muziek, Vrije School Kennemerland, Haarlem


9-10 jaar

Don’t put your trash in my backyard – Quodlibet

Dit lied is een soort stads- en marktscène, waar je iedereen door elkaar heen hoort roepen, een chaos die door z’n gestructureerde herhaling muziek wordt. Daar kunnen we nog wel wat geluiden bij verzinnen: fietsbellen, de torenklok, claxons van auto’s, roepende marktkooplieden, een straatmuzikant met een fluitmelodie die zich steeds herhaalt, aftelrijmpjes van kinderen….. Zolang het maar in de ¾-maat past en steeds even een gezamenlijke rust vindt na 8 maten, om daarna weer opnieuw te beginnen. Je kunt het lied als quodlibet zingen (iedere groep blijft z’n eigen melodie zingen) of als een canon (de groepen schuiven steeds door naar een nieuwe regel). Gestructureerde chaos, dat vinden kinderen heerlijk!

Bloemen bloeien op de velden – canon

Het is fijn als canons voor de vierde klas nog homofoon verlopen, d.w.z. dat de melodie van de verschillende stemmen gelijk van ritme is.  Dan voelen de kinderen nog steun aan elkaar, ook al zingen ze verschillende partijen. Het gaat bij het canonzingen doorgaans natuurlijk om het kunnen beleven van de samenklank, niet om het kunstje van het door elkaar heen zingen van meerdere melodieën. In deze mooie ‘openbloeiende’ canon is dat goed te beleven. Het rustig golvende karakter van het lied komt ook mooi tot zijn recht als het door de hele school in de zaal gezongen wordt. De ademmomenten zijn steeds kort, dus waarschijnlijk worden alle laatste lettergrepen voor het ademen wat ingeslikt. Daar kan je aan werken, en dan werk je gelijk aan het voorbereiden van het gemeenschappelijke slotakkoord.

Matthijs Overmars


11-12 jaar

Christus is opgestanden (1) – canon

Een mooie, onbekende paascanon die niet moeilijk is ,maar ook zeker niet simpel klinkt. Een vijfde en zesde klas waardig, want soms hebben de verschillende partijen iets gemeenschappelijks, maar soms ook niet. En dat vraagt wakkerheid en zelfstandigheid, vooral in het ritme van het laatste 'Halleluja!'. Bijzonder is het dat het harmonisch spectrum gedurende de canon verschuift van a-mineur naar f-majeur. De aanhef van de canon is dezelfde melodie als de oorspronkelijke Paashymne Christus is verrezen. Er kan geëindigd worden op de fermates, maar ook op elke andere plek na twee maten.

Matthijs Overmars


13+ jaar

The paths of life are steep – canon

Een aparte canon van Joseph Haydn, die sterk op de harmonieën leunt, en dan ook alleen maar goed klinkt (en zuiver blijft!) als die harmonieën ook echt worden beleefd. Dat is een leuke uitdaging voor een 8e/9e klas. Er zijn drie versies van de canon, naast deze Engelstalige ook een Duitse (Ein einzig böses Weib) en een vertaalde Nederlandse (Een enkel duivels wijf). Hoewel de Duitse waarschijnlijk de originele is, is die tekst zo absurd dat ik de voorkeur geef aan deze Engelse versie. Het spannendste harmonische moment is het dubbelverminderde septime-akkoord in elke voorlaatste maat (maat 8, 6 en 24). Dat maakt het de moeite waard om de laatste regel verder alleen maar op c te zingen: de spanning wordt opgevoerd in de chromatisch stijgende eerste stem t.o.v. de zich herhalende d, en in die voorlaatste maat mag de derde partij dan eindelijk een stap zetten en de samenklank beslissend beïnvloeden.

Die Elche (2) – 3-stemmig

Dit mooie lied over de elanden die zich ’s avonds aan de baai verzamelen heeft zich binnen de vrijescholen ruimschoots bewezen. Het wordt altijd graag gezongen, zowel in de hogere klassen van de onderbouw (zie ook Die Elche – versie 1) als in de bovenbouw. Een enkele mannenpartij, die dan weer samengaat met een andere partij, dan weer een eigen koers volgt. Fraaie zetting van Klaus Knigge, die mooi afwisselt tussen mineur (maat 1-4) en majeur (maat 5-6) en tenslotte weer mineur (maat 7-8). Daar smullen bovenbouwers van! Een mooie vorm is het gezamenlijk neuriënd zingen van het lied terwijl uit elke stemgroep één solist de tekst zingt. Zo worden zij voldoende in de melodie ondersteund, maar zijn ze toch afzonderlijk goed hoorbaar. Hierdoor wordt ook de avondstemming, met de optrekkende nevel, mooi verbeeld.

Matthijs Overmars

Pr
i
kbord