Liedsuggesties

Ben je op zoek naar liederen voor een bepaalde leeftijdsgroep en wil je op ideeën gebracht worden en geïnspireerd raken? Deze liedsuggesties bieden een groeiende verzameling aan lesideeën, achtergrondinformatie en aandachtspunten rond liederen die nog niet algemeen bekend zijn, maar nodig ontdekt moeten worden!

Rond de 15e van iedere maand verschijnt steeds een nieuwe aflevering van tien liederen, verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen. Ook een keer je favorieten onder de aandacht van collega's brengen? Meld je dan via het contactformulier.

februari 2016

4-6 jaar

One little finger - stapellied

Dit leuke Engelse liedje kan prima door kleuters gezongen worden door de vele tekstherhalingen. Het liedje is gelijk een spelletje, omdat er met de vingers naar van alles gewezen kan worden. Bij het ‘tap-tap-tap’ kan er even met de vinger(s) op de grond of op de knie getikt worden. Bij de bladmuziek staan verschillende spelvormen beschreven, van het aanwijzen van lichaamsdelen tot het stapelen van coupletjes en het afwisselen van links en rechts. Zo kunnen spelenderwijs de coördinatie, de Engelse taal en de plek van de lichaamsdelen geoefend worden. Een dankbaar liedje dat zich graag veel laat herhalen! Door grotere kinderen kan het lied ook gefloten worden, zie daarvoor de fluitpartijen.

Er liggen bolletjes in de grond

De narcissen, krokussen en sneeuwklokjes zijn er alweer, en daar gaat dit mooie spelliedje over. De kinderen liggen met hun armen (of zelfs een doek) over hun hoofd terwijl het liedje begint: de bolletjes liggen te slapen. Dan moeten ze wakker worden, de vogeltjes zingen, de zon verwarmt ze, misschien klinkt er wel een klank van een mooie klok, en de planten richten zich langzaam op en gaan bloeien. Mooi is het eind met het taalgrapje ‘zet de bloemetjes buiten’. Ook dit liedje laat zich goed op de fluit spelen door oudere kinderen.

Matthijs Overmars – vakleerkracht muziek, Zeister Vrije School


7-8 jaar

Natural history

Een vrolijk Engels liedje over de verschillen tussen jongens en meisjes. Veel tekstherhalingen, die iedereen snel mee kan zingen. Het ligt voor de hand om de coupletten over jongens door de meisjes te laten zingen en de coupletten over de meisjes door de jongens. Of misschien andersom?

Luister hoe de merel zingt!

Dit opwekkende luisterliedje doet de oren spitsen: de vogels fluiten weer! Dat luisteren gaan we natuurlijk muzikaal nog eens versterken. Bijvoorbeeld door enkele kinderen achter de deur op de gang wat stukjes van het lied te laten zingen: de herhaling van ‘merel zingt’, het ‘turelu’, de laatste twee maten. Ook geeft het lied aanleiding om de fluiten te gebruiken. Het kan helemaal gefloten worden, of alleen de fragmentjes hiervoor genoemd. En nog leuker: na de tekst ‘Hoor, de nachtegaal die fluit’ kan een moment voor een fluitimprovisatie ingebouwd worden. Een paar tonen, een kort melodietje, iets wat een kind daar zelf mag bedenken en spelen. Waarna iedereen weer zingt: ’t Is nog niet uit’, en het liedje weer opnieuw begint.

Matthijs Overmars


9-10 jaar

Duister nog is het rijk van Kalevala (1) – 1-stemmig

In Finland is 28 februari een nationale feestdag, Kalevaladag, ter herdenking van de voltooiing op 28 februari 1835 van de eerste versie van de Kalevala, de zogenaamde Oude Kalevala, die bestond uit 32 zangen met 12.078 versregels. De Kalevala is het beroemde en eeuwenoude Finse epos over de helden die opdrachten moesten uitvoeren. Er komen veel thema’s in voor, die ook te vinden zijn in vertellingen en legenden uit andere culturen, zoals het ontstaan van de wereld, de godenwereld, leven en dood. Het is een machtig en omvangrijk verhaal dat als vijftig runen werd gezongen en zo al zingend werd doorverteld. De melodie van dit lied is ontleend aan het symfonisch gedicht Finlandia  van de beroemde Finse componist Jean Sibelius. Op de bladmuziek van dit lied zijn verwijzingen te vinden naar nog andere Kalevalaliederen in het Fins, die de sfeer van de runen goed weergeven.

Zwaluw + piano

Dit prachtige lied van Wilko Brouwers was voor mij de vondst van de maand! Een eenvoudig en wat melancholiek lied over de zwaluwen die in de winter zuidwaarts trekken en in de lente weer terugkeren. De pianobegeleiding is niet noodzakelijk, maar wel een enorme meerwaarde bij het lied. Probeer met de kinderen de zinsbouw in de muziek goed te laten uitkomen: mooie legatolijnen, terwijl de tekst goed uitgesproken blijft. Omdat het lied heel makkelijk wegzingt zijn dergelijke wat meer technische verbeteringen goed te bereiken. De kinderen zullen smullen van het lied.

Matthijs Overmars


11-12 jaar

Waarom zo treurig? – 2-stemmig

Het is de combinatie van een wat droeve mineurtoonsoort en een opwekkend ritme die dit lied zo fijn maakt. Een onmiskenbaar Russische melodie die snel blijft hangen met een Nederlandse tekst die veel onbenoemd laat. Het refreintje ‘La-la-la-la-la’ vraagt bijna om een tweede stem, wie weet kunnen de kinderen die zelf wel bedenken? Zeker als de akkoorden van het lied op gitaar worden gespeeld geven de harmonieën voldoende houvast daarvoor. Jammer dat het lied maar één couplet heeft, misschien kunnen de kinderen er nog wel wat tekst bijschrijven. Ik houd me aanbevolen en plaats de tekst (net als een eventuele tweede stem) graag op de website!

The water is wide + strijkers

Ik kreeg dit lied toegestuurd door Anne Ayre. Het is een Amerikaanse versie van de Schotse folksong Oh, waly, waly! uit de 17e eeuw, waarbij zij de strijkersbegeleiding heeft gemaakt. De langzame drieledige maat in The water is wide maakt dat het lied een statige stemming krijgt, mooi passend bij de golfbeweging van het water waarover gezongen wordt. De strijkerspartijen zijn goed door kinderen te spelen, en de polyfone ritmiek maakt het tot een boeiend en muzikaal rijk lied.

Matthijs Overmars


13+ jaar

Out of darkness – canon

Een lied met een tekst die pubers zal aanspreken: uit de donkerheid ontstaat het ochtendgloren, uit de winter ontstaat de lente. Een hoopvolle canon, die zich ook goed laat zingen door minder geschoolde zangers. De canon loopt in zijn inzetten kort achter elkaar aan en deint daardoor in een fraaie golfbeweging. Het kan mooi zijn om één partij op tekst te laten zingen, de andere partijen op ‘noe-noe” of ‘mmm’. Misschien wil een klein groepje die solorol wel op zich te nemen, wanneer het lied goed gekend wordt. Het lied komt tot rust in het woord ‘peace’, dat aangehouden kan worden tot alle partijen uitgezongen zijn: een gemeenschappelijke ‘s’ tot slot.

Though Philomela lost her love (2) – 3-stemmig

Dit driestemmige lied van Thomas Morley (16e eeuw) is altijd weer een feest om te zingen. Het is een Engels madrigaal, met zijn bekende ‘la-la-la’s’, en vraagt nogal wat van de zangers. Het schaven en slijpen aan de virtuositeit bij het zingen is hier dankbaar, omdat ritmische en melodische precisie het lied enorm opbeuren. Daarom: eerst maar eens langzaam en met zorg gearticuleerd. Een risico bij snelle liederen is altijd het versnellen, met name bij het ‘fa-la-la’ in de laatste regel, dat kan daardoor ontsporen. Een lied met een lange ‘houdbaarheidsdatum’, je kunt het steeds weer terugpakken om te zingen, het gaat niet vervelen!

Matthijs Overmars

Pr
i
kbord