Liedsuggesties

Ben je op zoek naar liederen voor een bepaalde leeftijdsgroep en wil je op ideeën gebracht worden en geïnspireerd raken? Deze liedsuggesties bieden een groeiende verzameling aan lesideeën, achtergrondinformatie en aandachtspunten rond liederen die nog niet algemeen bekend zijn, maar nodig ontdekt moeten worden!

Rond de 15e van iedere maand verschijnt steeds een nieuwe aflevering van tien liederen, verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen. Ook een keer je favorieten onder de aandacht van collega's brengen? Meld je dan via het contactformulier.

juli 2013

4-6 jaar

Hallo, maandag!

Een liedje om spelenderwijs met de dagen van de week bezig te zijn. Doen alsof het een telefoongesprek is: wijs-, ring- en middelvinger naar de handpalm, duim en pink strekken, hand naar je oor brengen. Een kind kan afwisselend in de ene en dan in de andere telefoon praten, maar je kunt ook bijvoorbeeld de meisjes een vraag laten stellen en de jongens laten antwoorden. Begin het liedje met het rinkelen van de telefoon en sluit af met het neerleggen van de hoorn na een afscheidswoord.

Uit varen

Een liedje om bij mee te deinen of de tekst uit te beelden. Wanneer de kinderen bijvoorbeeld een bootje hebben gemaakt kunnen ze het bootje, voor zich houdend, op de melodie laten meedeinen.

Inge Neven – kleuterleidster Zeister Vrije school


7-8 jaar

Morning has come – canon

Morning has come is een stemmig lied om de dag mee te beginnen. Het lied kan in de laagste klassen enkel als melodielijn gezongen worden, maar in de hogere klassen ook als canon. Met een bewegingsoefening erbij en variatie in snelheid biedt dit lied vele mogelijkheden tot een vreugdevol begin van de dag. De bewegingssuggesties staan genoteerd bij de bladmuziek.

Als de zon is heengegaan (1) – canon

Een kabbelend zomerlied dat het eind van de dag aankondigt. Door de stijgende en dalende melodielijn en de herhaling werkt dit lied sterk op de in- en uitademing. Voor de laagste klassen is de melodielijn stemmingsvol en kan er een bewegingsoefening bij gemaakt worden. In de hogere klassen kan dit lied ook als canon gezongen worden. Zie de bewegingssuggesties bij de bladmuziek.

Annelies de Kievit – klassenleerkracht klas 1, Zeister Vrije School


9-10 jaar

Un az der Rebe vaynt (2) – 2-stemmig

Een Jiddisch lied over de Chassidim, en hun vermeende volgzaamheid aan hun rabbijn: als de rabbijn huilt, huilen alle Chassidim. Dat geeft ook mogelijkheden voor de uitvoering: een afwisseling tussen voorzanger(s) en de hele groep. Bijv. 1emaat solo, 2e maat tutti, 3e + 4e maat solo, 5e + 6e maat tutti, 7e maat solo, 8e maat tutti, etc. De geluiden kunnen flink uitgebuit worden: onbedaarlijk lachen, echt fluiten, snurken, en vooral de twee maten stilte in het laatste couplet zijn heel spannend. Ik zou de eventuele tweede stem bewaren voor in de vijfde klas.

Allemaal muggen – canon + piano

Een echte zomercanon, nu eens niet over het heerlijke weer, maar over muggen, wespen, en andere plaaggeesten. Het lied heeft een fijne schwung, en een dalende en stijgende mineurtoonladder die aandacht vragen bij het aanleren. Let op de zuiverheid: de laatste twee maten geven aanleiding tot zakken. Kinderen die piano of gitaar spelen kunnen deze canon (met twee akkoorden) eenvoudig begeleiden. En misschien zijn er nog andere insecten te bedenken waarover een couplet kan worden gemaakt.

Matthijs Overmars – vakleerkracht muziek, Zeister Vrije School.


11-12 jaar

Mon voilier – 3-stemmig

Een sfeerlied op een tekst van de in Frankrijk bekende dichter Maurice Carême, over een droomboot, een boot die tussen de vogels vaart, met de maan als boegbeeld. Wij hebben met het koor alleen het eerste couplet gezongen, nadat ik het beeld geschetst had. Dat vroeg al voldoende. De 1e en 2e stem gaan gelijk op en kun je samen oefenen, de 3e stem vraagt om wakkerheid: de inzet (waar?) en bewustzijn bij Matelot; dan is het niet E-B-E maar E-B-D. Om dat te ondersteunen liet ik de E met mijn ene hand zien, op één hoogte, en bewoog ik met mijn andere hand de sprongen. De D kwam dan duidelijk onder de E uit. Driestemmig hebben wij eerst de laatste maten geoefend, daarna de 3e stem bij de 1e geklapt, toen pas de eerste systemen gezongen. Aandachtspunten zijn, zoals al aangegeven, de Cis (dorische sext) in de 1e stem en de C's bij de 2e en 3e stem. Als je het goed voorzingt, nemen ze het zonder problemen over, maar ook twijfel bootsen ze na… De 3e stem is een beetje laag, dus niet te krachtig laten zingen.

Vrede – 3-stemmig

Het jubileum van de Vrede van Utrecht was aanleiding om dit jaar Vrede als thema te kiezen bij de kooruitvoering. Dit lied oefenden wij ook op de fluit in de klas. Bij het aanleren was de 1e stem de basis. De 1e zin bestaat bij de 3e stem uit alleen maar D's. Dit in het ritme lang-kort (= 'Vre-de') kun je eventueel inzetten als ostinato (steeds herhalen), als eenvoudige begeleiding bij de 1e stem. Als je twee groepen elkaar laat afwisselen is het minder saai om te doen, blijven de kinderen erbij. Daarna zongen wij de imitaties bij 'Vrede zal er zijn'. Het laatste stukje van de 2e stem kun je even apart oefenen, eerst met de 1e stem alleen, om de inzet goed te horen. De 2e zin begint in de 2e stem, en wordt door de 3e overgenomen. Je kunt het dus als een geheel oefenen, en daarna uitsplitsen over twee groepen. Een moment van wakkerheid was ook nodig toen het uiteindelijk driestemmig klonk: de 2e stem zet na twee maten in, de 3e maar één maat na de 2e

Mirte Lohmann – klassenleerkracht klas 6, Vrije School Amersfoort

Pr
i
kbord