Liedsuggesties

Ben je op zoek naar liederen voor een bepaalde leeftijdsgroep en wil je op ideeën gebracht worden en geïnspireerd raken? Deze liedsuggesties bieden een groeiende verzameling aan lesideeën, achtergrondinformatie en aandachtspunten rond liederen die nog niet algemeen bekend zijn, maar nodig ontdekt moeten worden!

Rond de 15e van iedere maand verschijnt steeds een nieuwe aflevering van tien liederen, verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen. Ook een keer je favorieten onder de aandacht van collega's brengen? Meld je dan via het contactformulier.

juni 2015

4-6 jaar

Afscheidsliedje

Het afscheid van de oudste kleuters is een jaarlijks ritueel aan het einde van het schooljaar: een grote stap voor de kinderen, en dus een moment om te vieren. Elke kleuterjuf heeft daar zo haar eigen tradities en gewoontes bij, en dit lied zou daar goed bij kunnen passen. Een fijn, rustig liedje dat al een blik vooruit werpt op de komende eerste klas, en een troostende zin over de juf zelf, die af en toe nog eens naar je komt zwaaien, in de nieuwe klas.

Matthijs Overmars – vakleerkracht muziek, Zeister Vrije School

Li-li, lekkere li

In dit liedje kan worden gewerkt aan vormgevoel, gemeenschappelijkheid en afstemming. De kinderen zijn verdeeld over twee groepen, en staan in het midden van het lokaal in twee rijen met de ruggen naar elkaar toe. Groep 'Li' begint te zingen en loopt acht stappen naar voren, naar het eind van het lokaal. Groep 'La' doet hetzelfde de andere kant op. Als beide groepen aan het einde zijn keren zij zich om en hollen terug naar het beginpunt. Het kan natuurlijk ook andersom: het beginpunt is dan het eind van het lokaal en de beide groepen lopen in acht stappen naar elkaar toe. Aan het einde van het liedje rennen ze dan weer terug naar hun beginpunt.

Annie Langelaar


7-8 jaar

De haaienbruiloft

Een heerlijk dierenliedje voor de tweede klas. Van dierenmanieren smullen de kinderen in deze klas, en in dit geval lopen die nogal uit de hand. Een verhaal met vele coupletten die de kinderen graag en goed uit het hoofd leren, zeker als het verhaal ook nog eens wordt uitgespeeld. Het refrein Fiederalala kan goed met enkele ritme-instrumenten worden begeleid, of met een eenvoudig bruiloftsdansje voor de kinderen, met wat sprongen en wat draaien. Hoe eenvoudiger hoe beter! Het is een beetje puzzelen hoe de tekstplaatsing voor de coupletten is, want het ritme is niet bij elk couplet hetzelfde.

Five little monkeys

In dit liedje voor de eerste klas is het uitspelen van het verhaal natuurlijk onontkoombaar: vijf kleine aapjes, waarvan er steeds eentje opspringt, z’n hoofd stoot en afgevoerd wordt, tot ook de laatste naar z’n bedje moet. Behalve de aapjes zijn er nog een moeder en een dokter die elke keer weer verschijnen. Vijf coupletten lang, maar eigenlijk met steeds dezelfde tekst en slechts kleine veranderingen. Het is een aftelliedje in het Engels dat eersteklassers graag zingen en spelen. De rest van de (zingende) klas kan de handgebaren die onder het liedje staan maken, zodat ook zij bij het zingen enkele gebaren hebben.

Matthijs Overmars


9-10 jaar

Boom-snap-clap

Een ritmespelletje dat bij kinderen razend populair is. Eerst zelf maar eens oefenen: boom = tik met rechterhand op de borst, snap = vingerknip met links, clap = klap in beide handen, ssj = met de rechter wijsvinger voor de mond. Langzaam starten, misschien zelfs nog niet alle bewegingen doen, maar een keuze maken, bijvoorbeeld alleen de boom’s. Hierbij niet te hard op de borst slaan. Als het tempo erin komt gaat het ritme swingen. Het is leuk om drie groepen te maken voor de geluiden boom, snap en clap, zodat de klanken en bewegingen afgewisseld worden tussen de groepen. Het ssj-geluid met gebaar kan door allen worden gemaakt. Er zijn ook variaties denkbaar met tweetallen, zie het volgende filmpje:https://www.youtube.com/watch?v=lBSteR_0vdQ. Deze meiden hebben nog meer filmpjes met geweldige oefeningen op YouTube gezet. Van harte aanbevolen!

Bees – canon

Een canon die klinkt als een gonzende bijenkorf: de verschillende stemmen lopen vlak achter elkaar aan, steeds dezelfde beweging en daardoor ontstaat er ook een soort binnenrijm van identieke woorden. Het is ook leuk om in plaats van de tekst het hele lied op 'zzz-zzz-zzz' te zingen, ook in canon. Daarbij is het moeilijker om de melodie precies vast te houden, en daardoor gaat het uiteraard nog meer gonzen. Overigens is dat een hele goede zangoefening: door het zingen op 'zzz' oefen je de kopstem, de lichte zangstem van de kinderen. Probeer maar eens hoe hoog ze daarmee kunnen! Tenslotte is het liedje ook heel leuk om te fluiten: eenvoudige toonladderfiguren, geen sprongen, probeer goed in elkaars loop te blijven. Laat kinderen eens enkel bezet in canon fluiten, met solisten dus: de luisteraars nemen daarbij nog beter waar wat er gebeurt dan wanneer ze zelf zingen.

Matthijs Overmars


11-12 jaar

De zomerzon – 1-stemmig + canon

Een aantal jaren geleden kreeg ik het bekende lied van Cy Coleman, The Rhythm of life, onder ogen. Daar heb ik toen een zomertekst op geschreven, die door de jaren heen op school nog steeds graag gezongen wordt en dat wil ik graag delen. De inleiding is dan maar voor één keer, maar de canon daarna houdt (bijna) niet meer op. Pas op voor het tempo: niet te laag, maar ook zéker niet te hoog nemen; alle zestiende nootjes moeten uit te spreken blijven, want ze neigen al gauw tot haasten…Veel plezier ermee!

Jeroen Bosman – vakleerkracht muziek Vrijeschool Widar, Delft

Street cries – canon

Een markttafereel in een havenstad, waar van alles verkocht wordt: vis, touw, meel, kippen, zout. En alles roept door elkaar heen wanneer het lied in canon wordt gezongen. Maar het is natuurlijk het leukste als het lied wordt opgebouwd: elke groep heeft zijn eigen kraam, en probeert zijn waren aan te prijzen. Laat de Engelse uitspraak maar stadse accenten krijgen, de kinderen kunnen wel zelf verzinnen hoe. Leuk om te merken dat de echte harmonie er pas inkomt als ook regel 4 en 5 gezongen worden. Misschien een lied dat een zesde klas, waarbij het zingen wat afneemt, weer uit volle borst laat zingen. Of goed passend in een scène in een toneelstuk dat zich op een markt afspeelt.

Matthijs Overmars


13+ jaar

Soli Deo gloria – canon + ostinaat

Een verrassend mooie, welluidende canon op een ostinaat voor mannenstemmen. Ideaal als er maar weinig mannen in het koor zijn: zij zingen de ostinaat en de vrouwenstemmen de canon. Daarin kunnen de stemmen heerlijk uithalen in de coloraturen (= reeksen versieringen), jubelen in de hoogte en spelen met de polyfonie (= gecomponeerde meerstemmigheid). Een mooi moment is als in maat 3 de eerste stem de melodie in zestiende noten zingt, die in de canon door de tweede stem in maat 7 als het ware wordt doorgezet. Pas op bij de uitspraak van het woord 'Gloria': de '0'-klank niet te gesloten zingen, en geen 'j' tussen de 'i' en de 'a'! Trouwens ook geen 'j' in 'Deo', dat ligt nog meer op de loer. Een vrolijk lied, dat met veel plezier wordt gezongen!

Alecrim dourado (2) – 5-stemmig

Af en toe duiken er bij verrassing zulke heerlijke zonnige liederen op, dat die echt vermeld moeten worden. Deze Alecrimdourado in de vijfstemmige versie is er zo één; een lied over de rozemarijn die op de Portugese velden groeit, en waarvan de geur sterke herinneringen oproept. Het lied is eenvoudiger dan het lijkt: sopraan 1 en alt lopen vrijwel geheel in parallelle tertsen, sopraan 2 en tenor hebben een aanvullende pom-pom-partij, en ook de baspartij ligt voor de hand. Let erop dat vooral op de mm van pomm gezongen wordt, veel resonans, niet te nadrukkelijk, licht en zorgeloos gezongen. Dat draagt veel bij aan het zomerse karakter van het lied.

Matthijs Overmars

Pr
i
kbord