Liedsuggesties

Ben je op zoek naar liederen voor een bepaalde leeftijdsgroep en wil je op ideeën gebracht worden en geïnspireerd raken? Deze liedsuggesties bieden een groeiende verzameling aan lesideeën, achtergrondinformatie en aandachtspunten rond liederen die nog niet algemeen bekend zijn, maar nodig ontdekt moeten worden!

Rond de 15e van iedere maand verschijnt steeds een nieuwe aflevering van tien liederen, verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen. Ook een keer je favorieten onder de aandacht van collega's brengen? Meld je dan via het contactformulier.

mei 2015

4-6 jaar

Wie gaat er mee? - stapellied

Een kring loopt rond, binnenin loopt (in tegengestelde richting) een kind dat de gang van het dier, waarover gezongen wordt (bijvoorbeeld een hond) nabootst. Als het liedje uit is blijven alle kinderen staan, de hond blaft, en allen doen hem na. De hond kiest een kind erbij, dat mag kiezen wat het voorstellen wil, bijvoorbeeld een haan. Het liedje begint opnieuw en als het uit is kraait de haan, en daarna blaft de hond. Steeds meer dieren komen erbij en de reeks dierengeluiden wordt ook langer en langer. Tot slot: ‘Kindertjes‘ en allen roepen Hoera!

Olke bolke rubisolke

De kinderen staan in een kring. Is de kring groot, dan is er één kind dat aftelt zonder zelf mee te doen, mocht de kring kleiner zijn dan is er een gesloten kring. Alle kinderen houden beide vuisten rechtop. Degene die aftelt tikt met de rechtervuist alle vuisten aan, te beginnen met de eigen linkervuist. De tik bij 'knol' en 'tol' laat de getikte vuisten verdwijnen. Voor de 'afteller' wordt de rechtervuist vervangen door een tik tegen de kin. De vuist die als enige overblijft 'is hem'.

Annie Langelaar


7-8 jaar

Alles blij maakt de mei

Dit opgewekte meiliedje wordt met veel plezier gezongen door jonge kinderen. Het binnenrijm (= rijm binnen één versregel), de vele opwaartse melodieën, het dansante, alles draagt bij aan een feestelijke stemming, die bijvoorbeeld bij het Pinksterfeest mooi op z’n plaats is. Het liedje is daarnaast ook goed te fluiten vanwege de beperkte omvang en de weinige sprongen. Ook is het leuk af te wisselen met de Duitse coupletten van het lied Hänschen klein ging allein op dezelfde melodie. Zo kan één lied bij verschillende lessen en gelegenheden gebruikt worden.

De koning marcheert

Een lied dat vraagt om beweging! Bijvoorbeeld het volgende bewegingsspel: de kinderen lopen twee aan twee, hand in hand in een rij slingerend door de ruimte. Bij O, Roza Lina gaan de paren tegenover elkaar staan en laten elkaars handen los. Alleen het eerste paar houdt de handen vast en huppelt zijwaarts tussen de rij zingende en klappende kinderen door. Bij het eind van het lied sluiten ze achter in de rij aan. Met een nieuw eerste paar gaan we verder tot alle paren een keer door de rij hebben gedanst.

Matthijs Overmars – vakleerkracht muziek, Zeister Vrije School


9-10 jaar

Hi lo chicka lo

Dit eenvoudige liedje heeft heel veel leuke spelelementen in zich. Het bestaat uit slechts drie tonen, elk met een eigen beweging. De uitgangspositie is met twee handen voor de borst (bidhouding). Bij 'hi' is er een denkbeeldige klap met de rechterhand boven de linkerhand ('hi' = high), bij 'lo' een denkbeeldige klap onder de linkerhand ('lo' = low). Bij 'chicka' twee klappen tegen de linkerhand. Het wordt leuk als twee kinderen tegenover elkaar staan, met de handruggen van de linkerhanden tegen elkaar aan. Bij 'hi' klap je hoog in elkaars handen, bij 'lo' laag, en bij 'chicka' in je eigen hand. Dit vraagt nogal wat coördinatie. Het lied kan ook in spiegelbeeld gezongen worden (zie notatie: 'hi' wordt 'lo', 'lo' wordt 'hi'), en de bewegingen passen zich daarop aan. Vervolgens kan er door elkaar heen, of afwisselend de beide versies gezongen worden, er kan van partner gewisseld worden door rechts langs je vorige partner te lopen. Of met een binnen- en een buitenkring die steeds iets verschuift. Plezier gegarandeerd!

Matthijs Overmars

In de bieb + piano

Een zeer toegankelijk en leuk liedje voor de 3e en 4e klas. In de vierde kunnen de kinderen meestal de begeleiding op de fluit meespelen, vooral de 2e stem. Maar ook de melodie laat zich prima fluiten. De derde partij is geschikt voor de klankstaven. Maar ook een handige pianist (of twee?) kan met het liedje meespelen. Door de symmetrie in de melodie kan je ook heel goed een ritme toevoegen: bijvoorbeeld stamp – schouder/schouder – klap – vingerknip. En daarna in spiegelbeeld: knip – klap – schouder/schouder – stamp. Dat kan dan weer in twee groepen door elkaar, of na elkaar, of in twee groepen tegenover elkaar, waarbij de klap in elkaars handen wordt gegeven, enzovoort. Wellicht een idee om het lied te zingen tijdens de Kinderboekenweek.

Marieke Zoutendijk – leerkracht Vrije School Almelo


11-12 jaar

Dum-dum song

Dit lied leer je een 6e klas aan terwijl je in een kring zit. De kinderen zitten op stoelen met hun benen naast elkaar. Op de maat van het liedje bewegen ze op allerlei verschillende manieren met hun handen en armen, zoals te zien is op dit filmpje:https://www.youtube.com/watch?v=R12wIYc00UI. Het is natuurlijk de sport om het spatgelijk te krijgen, de jongens hierin extra uit te dagen (die vinden dit aanvankelijk maar ‘meisjesgedoe’) en de kinderen te prikkelen tot het bedenken van eigen bewegingen (én te voorzien van naam). Door het samenwerken, het afstemmen van de bewegingen en de (fysieke) interacties ontstaat een groot gemeenschappelijk enthousiasme. Het blijkt dat het plezier dat dergelijke bewegingen op muziek oplevert voor alle leeftijden werkt: probeer het ook maar eens met ouders op een ouderavond …

Marieke Zoutendijk – leerkracht Vrije School Almelo

Arum dem Fayer

Een aantal jaren geleden kreeg ik van een opa van onze school, die zelf in een klezmerorkestje speelt, een Joods zomerliedje: Arum dem Fayer. Het is een liedje dat qua tekst en muziek prachtig past bij ons Sint-Jansfeest; het gaat over zingen rondom het vuur met bloemenkransen op je hoofd (keppeltje). Bij ons op school is het inmiddels een ‘standaardlied’ voor de Sint-Janstijd geworden; kinderen uit alle klassen zingen het uit volle borst en ook onder ouders is het een favoriet geworden. Ik hoop van harte dat dit prachtige lied, dankzij deze website ook bij andere Sint-Jansfeesten in het land zijn weg zal vinden!
 
Anna Vogel, klassenleerkracht en vakleerkracht muziek, Vrije School Kennemerland, Haarlem

13+ jaar

Lacrimoso son io – canon

Een geweldige canon van Mozart, ingenieus door elkaar heenlopend, en daardoor niet eenvoudig. Stel de zuiverheid van de tonen f en gis zeker, voordat je erover denkt het lied in canon te gaan zingen. Behalve deze uitdaging geeft ook de polyfonie van het lied veel voldoening. Daarvoor is het nodig dat de zangers niet enkel hun eigen partij goed kunnen zingen, maar zij moeten tegelijkertijd kunnen luisteren naar de andere stemmen, en zo hun eigen partij in harmonische en ritmische afstemming door de andere stemmen heen kunnen vlechten. Besteed aandacht aan een mooie '0'-klank die in lange melismen (= het zingen van meerdere noten op één lettergreep) wordt gezongen: legato gezongen en goed met de adem gesteund. Kies een tempo waarbij het niet nodig is deze lijnen te onderbreken.

Sakura (2) – 3-stemmig

Een prachtig driestemmig Japans lied over de kersenbloesems in de vroege ochtend. Een mooi sfeerbeeld wordt door de muziek opgeroepen, een klankbeeld dat ook jongeren erg kunnen waarderen. De Japanse taal laat zich vanwege de fonetische schrijfwijze goed uitspreken, bovendien zijn er veel tekstherhalingen. Rondom de toon b die lang in de tenor wordt gezongen, wentelen zich de harmonieën, soms spannend, soms welluidend. Het is een fijne partij voor jongens die nog niet helemaal door hun stemmutatie heen zijn. Let erop dat de wisselnoten rond de veel voorkomende fis bij de alten steeds ruim genoeg genomen worden, anders gaat het lied zeker zakken. Ook de tenoren moeten wat dat betreft actief blijven zingen, anders zakt de repeterende b langzaam weg. Het lied kan ook goed op een vocaal, zoals bijvoorbeeld 'doe', of op 'mm" gezongen worden, als voorspel of door enkele solisten.

Matthijs Overmars

Pr
i
kbord