Liedsuggesties

Ben je op zoek naar liederen voor een bepaalde leeftijdsgroep en wil je op ideeën gebracht worden en geïnspireerd raken? Deze liedsuggesties bieden een groeiende verzameling aan lesideeën, achtergrondinformatie en aandachtspunten rond liederen die nog niet algemeen bekend zijn, maar nodig ontdekt moeten worden!

Rond de 15e van iedere maand verschijnt steeds een nieuwe aflevering van tien liederen, verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen. Ook een keer je favorieten onder de aandacht van collega's brengen? Meld je dan via het contactformulier.

mei 2016

4-6 jaar

De broodjesbakker

Een heerlijk liedje om met de kinderen uit te beelden: de mouwen opstropen, het deeg kneden, rollen, dubbelvouwen, in de vorm en in de oven. De bakker heet in het liedje Van Boven, maar misschien is er wel een kind die de gebaren alleen wil doen, en wiens achternaam dan aan het eind van het liedje genoemd kan worden. Ook kan er aan het eind van het liedje geroken worden of het brood al lekker begint te ruiken. Door diep op te snuiven oefen je de lage ademhaling. En ten slotte kunnen er natuurlijk échte broodjes gebakken worden, onder het zingen van het lied!

Matthijs Overmars – vakleerkracht muziek, Zeister Vrije School

Zeg, eekhoorntje, jij kleine guit

De eekhoorn biedt de gelegenheid tot het optreden van een solist, al of niet acterend. De springerigheid van het beestje mag hij uiten in de kleine gepuncteerde nootjes bij het knabbelen, en de eikeltjes en verder… Als de ruimte het toelaat, zou het aan te bevelen zijn, de hele klas in zo’n zinnetje een sprongetje te laten maken: later, bij het aanleren van het notenschrift, zal hen dat beleven van de gepuncteerde noot, waarvan het muziekonderwijs meestal een rekensommetje maakt (een punt verlengt de waarde van de noot met de helft!), nog te pas komen. De kinderen hebben het dan in de ledematen al gevoeld.

Elisabeth Lebret


 

7-8 jaar

Ha-ha-ha, die Kinder kommen!

Dit liedje kan een hele optocht worden van gewone kinderen, dwergen, reuzen, ‘Jan Klaassens’, heksen. In groepjes komen ze, uiteraard hun rol acterend langs lopen, terwijl de rest van klas (de groepen die al geweest zijn of nog moeten komen) de coupletten zingen. Een fijn en eenvoudig liedje voor de Duitse les in de lage klassen, dat ook nog eens goed gefloten kan worden. En tenslotte kan er vocaal gewerkt worden aan de verschillende klinkers in Ha, ha, ha en Hi, hi, hi en Ho, ho, ho, etc. De klinkers mogen best wat gek gezongen worden: Hî, hî, hî bij de heksen, bijvoorbeeld. Het is goed voor het oefenen van nasale klanken; werkt stemvormend. Of de leerkracht zingt alleen de eerste drie klanken voor, waarna de kinderen het juiste couplet moeten zingen.

Bind er de rozen!

Dit prachtig dansende liedje over de rozenkransen is heel geschikt voor de tijd rond Sint Jan. De roos, die in juni volop bloeit, werd in oude tradities ook gevlochten in kransen die boven de straten werden gespannen en waaronder de mensen het Sint-Jansfeest vierden, waarbij de meisjes een jongen uitkozen om mee te dansen. De golvende beweging van de pentatonische melodie gaat van laag naar hoog en terug, daarbij kunnen de armen de hoogte van de melodie meedoen, als een dans, maar tegelijk als een oefening in het horen van hoog en laag.

Matthijs Overmars


9-10 jaar

Alabama gal

Een fijn syncopisch liedje dat toch heel geschikt is voor kinderen van 9-10 jaar. Het lied kan goed in de Engelse les een plek krijgen, omdat er maar weinig tekst is. De vorm van elk couplet (drie keer dezelfde regel, daarna steeds het Alabama gal) geeft aanleiding om iets te doen met voorzang en nazang. Bijvoorbeeld: één kind zingt de eerste regel, een tweede kind zingt mee in de tweede regel, nog een kind erbij in de derde regel, en de hele klas het Alabama gal (of girl). Ook kunnen degal– en girl-coupletten afwisselend door jongens en meisjes gezongen worden. Het syncopische ritme kan ideeën geven voor een ritmische verwerking: in groepjes van drie worden de drie regels van verschillende ritmeklanken voorzien, zoals klappen, stampen, wrijven, tikken, klakken met de tong, knippen met de vingers, etc. De hele klas mag dat dan na doen. Enfin, mogelijkheden te over met dit eenvoudige lied. Zie ook een dans op YouTube: www.youtube.com/watch?v=vZpcSnlS6Cs.

Phagwa-canon

Bij de Hindoes is de start van de lente ook het begin van het nieuwe jaar. In deze Surinaamse canon stroomt de melodie van laag naar hoog en weer terug, de andere stemmen golven er in canon achteraan, en zo ontstaat een heel vloeiend en beweeglijk geheel. Het is mooi om de tekst pas na enkele keren neuriën te zingen, zodat het lied zich opbouwt. Er kan ook worden afgesproken dat maar één stem de tekst zingt en de anderen blijven neuriën. Experimenteer ook eens met de canoninzetten: sneller opeenvolgend per maat, of juist per vier maten, dan blijft de canon tweestemmig. Vraag aan de kinderen wat hun voorkeur heeft, zo oefen je het muzikaal oordeel, ze gaan er beter van luisteren.

Matthijs Overmars


 

11-12 jaar

The singing school – canon

Een canon óver de muziekles, over do-re-mi, A-B-C, over de toonladder van C. Het lied kan een mooie aanleiding zijn om eens wat muzikale begrippen uit te leggen, en deze worden dan in het lied gedemonstreerd. Omdat de drie regels heel verschillend van karakter zijn, en daarmee ook polyfoon, is het echt een canon voor wat oudere kinderen. Alleen al de opmaat in de eerste regel, en de rusten voorafgaand aan de tweede en derde regel vragen om een goed muzikaal gehoor. Oefen apart op die inzetten. En pas op voor lopende, rennende, kortom, versnellende achtste noten….

Come on, give me one! - canon

Dit is in elke klas een hit! Zo simpel als het er uitziet, zo geweldig vinden de kinderen om deze spreektekst uit te voeren. En het valt nog niet eens mee, omdat er schijnbaar maatwisselingen inzitten, je raakt snel in de war. Ook het aangeven door de dirigent vraagt de nodige oefening. Een houvast hierbij zijn de vier vingerknippen waarna de tekst opnieuw begint. De aard van de tekst geeft aanleiding om hier een wat commando-achtige vorm aan te geven: de teksten worden door iemand solo gesproken, de daarop volgende ritmes gezamenlijk gedaan. Ook dit kan in canon: twee of drie ‘commandeurs’, elk met een eigen groep. Ook leuk om de groepen omgedraaid te laten staan, ze moeten de commando’s horen zonder te kijken. Let op de drie tikken in de derde inzet, die komen vaak te laat.

Matthijs Overmars


13+ jaar

Adieu, sweet Amaryllis (1) – canon

Deze prachtige Engelse round is gebaseerd op het originele beroemde lied Adieu, sweet Amaryllis van John Wilbye. Er zitten enkele venijnige fragmentjes in, die het geheel enerzijds smaak geven, anderzijds tot onzorgvuldigheden kunnen leiden. Het einde in majeur heet een picardische terts, terwijl de rest van het stuk mineur is. Dit is in de 17e eeuw een heel gebruikelijk compositie-element. Daarnaast de lange overgebonden noten die pas betekenis krijgen in samenspel met de meer beweeglijke lijnen uit de andere stemmen. De laatste regel tenslotte is heel springerig, maar dat moet natuurlijk niet zo klinken: soepele sprongen, ook weer mooi afgestemd met de andere partijen. Als al deze elementen goed zitten is het resultaat zeer dankbaar.

Buffalo gals – 3-stemmig

Een heerlijke lied voor de brugklas/7e klas. Daarbij kan de onderstem goed gezongen worden door jongens die al het muteren zijn. Het lied kan met twee akkoorden (Es en Bes, of een halve toon lager: D en A) begeleid worden. Dus formeer een flinke groep gitaristen! Zorg dat het Come out tonight spatgelijk is, dat maakt het sterk. En natuurlijk worden de achtsten in maat 13 gauw te snel gezongen. Het thema van het lied (de jongen de een leuk meisje ontmoet en er mee gaat dansen) spreekt altijd aan. Het is een heerlijk lied voor op kamp of als afsluiting van de les: dynamisch, lekker samen, lekker Amerikaans…

Matthijs Overmars

Pr
i
kbord