Liedsuggesties

Ben je op zoek naar liederen voor een bepaalde leeftijdsgroep en wil je op ideeën gebracht worden en geïnspireerd raken? Deze liedsuggesties bieden een groeiende verzameling aan lesideeën, achtergrondinformatie en aandachtspunten rond liederen die nog niet algemeen bekend zijn, maar nodig ontdekt moeten worden!

Rond de 15e van iedere maand verschijnt steeds een nieuwe aflevering van tien liederen, verdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen. Ook een keer je favorieten onder de aandacht van collega's brengen? Meld je dan via het contactformulier.

november 2014

4-6 jaar

Als duizenden sterren verschijnen

Een lieflijk lied over de Sinterklaas-verwachting in een wiegende driekwarts maat. Opvallend is de octaafsprong aan het begin van de regel. Voorbij de zwartenpieten-discussie terug naar het oerbeeld van het Sinterklaasfeest; de heilige Nicolaas die ons hemelschatten komt brengen. Mooi om aan het begin van de Sinterklaastijd te zingen, als de stemming nog niet zo uitgelaten is. Of ter afsluiting van het Sint-Nicolaasspel.

Sanne Trip – leerkracht Zeister Vrije School


7-8 jaar

Woelige wind

Dit lied heeft een mooie pentatonische melodie, die weliswaar van laag naar hoog en weer terug waait, maar toch een goede balans in zich heeft. Het nodigt sterk uit tot bewegingen: de dartelende wind die van links naar rechts en terug beweegt, het buigende riet, de spattende golven, de waaiende mantel. Heel beeldrijk, en met woorden die lekker uitspreken laat het de kinderen de wind verbeelden, terwijl het met zijn melodie en zijn gezamenlijkheid van het zingen en bewegen juist rust kan brengen, als de klas wat tumultueus is. Het vragende einde dat op de toon a blijft hangen draagt daar ook aan bij.

Matthijs Overmars – vakleerkracht muziek Zeister Vrije School

De eng'len staken alle sterren aan

Het leuke van dit lied is dat het een welkome afwisseling is op alle overbekende Sinterklaasliedjes. De melodie is verrassender dan de standaard  5-december-liedjes en ook de tekst heeft meer diepgang. De kinderen zingen dit lied heel graag en vinden het geweldig om bij elk regeltje bewegingen te bedenken en klassikaal uit te voeren. Het is een vrolijk lied met als extra verrassingseffect de maatwisseling bij het i-a van de ezel, voor de kinderen het absolute hoogtepunt van het liedje.

Sanne Riemers, klassenleerkracht Vrije basisschool Tiliander, Tilburg


9-10 jaar

Alle mensen kijken naar boven – canon

Een canon die de kinderen op het verkeerde been kan zetten. Door de tempowisseling halverwege het liedje vraagt deze canon een wakkerheid in het zingen. De tekst verwondert ze in het begin, het is lichtelijk absurd natuurlijk, een ooievaar met een basgitaar. Ook in het begin van de vierde klas kunnen ze het liedje nog met gebaren ondersteunen. Als leerkracht kun ze daarbij steun bieden door het lied goed in canon te laten zingen; naar boven kijken, vragend gebaar, luchtgitaar spelen, op één been, kierewiet-gebaar maken, enzovoort. Het lied creëert veel plezier in het canon zingen, en wanneer goed uitgevoerd, ook kippenvel op de armen van de docent.

Thomas de Vries – klassenleerkracht Vrije School Amersfoort

Hemando hirio – canon

Dit is een Keltisch lied, dat in canon een bijna mantrische klank krijgt. Door het terugkerende melodisch en ritmische motief vraagt het bijna om een beweging die het zingen ondersteunt. Of andersom: een zingen dat de beweging ondersteunt. Zorg ervoor dat de eerste twee sprongen in maat 1 direct goed en actief genomen worden, zodat er zuiver op de toon a geland wordt, dan heb je een goede spiltoon waar het lied om kan draaien. Een lied ‘om de storm tot bedaren te brengen’, misschien een aardige analogie met de storm die af en toe in een vierde klas kan woeden. Ook is toepassing in een toneelstuk goed denkbaar; daar waar met een boot gevaren wordt en zo een tijdspanne uitgebeeld moet worden, kan dit lied een mooie rol vervullen.

Matthijs Overmars


11-12 jaar

Eer aan God in den hoge – canon

Een mooie pentatonisch canon die verrast door de snelle opeenvolging van de canon-inzetten. Doordat er aan het einde van de zinnen steeds langere tonen zijn is het goed mogelijk om al zingende de andere stemmen te horen, en zo het geheel te ervaren. De canon is minder moeilijk dan die aanvankelijk lijkt. Wel goed oefenen op de drie eindmomenten van de afzonderlijke stemmen, zodat er een mooie drieklank als slotakkoord ontstaat. Wanneer de drie groepen in verschillende hoeken van de ruimte zijn opgesteld waait het lied als het ware de ruimte rond. Misschien mogen enkele kinderen dan in het midden staan met hun ogen dicht om te horen hoe het lied langs trekt. Ook een opstelling waarbij de drie partijen met de ruggen naar elkaar toe staan en de weerkaatsing van de muren wordt gebruikt levert een mooie ervaring op. Zingen en luisteren tegelijk, daar wordt bij deze dankbare canon een appèl op gedaan.

Matthijs Overmars

Sankta Lucia

In Zweden wordt op 13 december het Luciafeest, dat de Kersttijd inluidt, gevierd. Meisjes brengen, gekleed in stralende witte jurken met rood ceintuur, Lussekatter rond. Deze ‘Lucia katten’ zijn zoete broodjes in de vorm van een krullende kattenstaart. Het herinnert aan het verhaal van Lucia, die het brood deelt met de armen. Dit lied heeft een oud Napolitaanse melodie, de Zweedse tekst vind ik het mooist om met de kinderen te zingen. De melodie heeft iets sereens in zich; de dalende melodie aan het begin, de hoge sopraanpartij die in het tweede deel er doorheen gezongen kan worden geeft het lied iets sprankelends. Al vanaf de eerste klas kan de melodie gezongen worden, voor met name de meisjes uit klas 5 en 6 is de hoge partij een uitdaging. Leuk om weer met de hele school aan te werken.

Frans Joling – klassenleerkracht Vrije School Michaël, Bussum

Sinterklaas-rumba – canon + piano

Misschien is de Zwitserse alpen-rumba Chlunki Halunki al bekend, op dezelfde melodie is dit een Sint-rumba, die ook in tijden van de Zwarte pieten-discussie helemaal kan! De tekst heb ik een beetje aangepast, zodat er geen Zwarte Piet-problemen meer in staan. Een zeer Piet-lievende canon, waar niet alleen de hogere klassen van gaan swingen. Ook met déze tekst blijft het laatste woord zeker hangen…. Olé!

Jeroen Bosman – vakleerkracht muziek Vrijeschool Widar, Delft 


13+ jaar

Look at the world + piano

De koormuziek van John Rutter kenmerkt zich door een grote toegankelijkheid zonder saai te worden. Met goed gevonden melodieën en sterke arrangementen is veel van zijn muziek populair bij koren, en dikwijls duidelijk herkenbaar als typisch Rutter. Sommigen vinden hem daarbij juist voorspelbaar en wat oppervlakkig. Tegelijk zijn veel koorliederen soms net te complex als arrangement, zowel in de pianopartij als in de modulaties en de koorpartijen. Daarom heb ik voor de lagere klassen van de bovenbouw een eenstemmige, niet-modulerende coupletvariant gemaakt, die gewoon fijn wegzingt, en door het ‘lekker’-klinkende karakter weifelende zangers snel over de streep trekt om mee te zingen. Een lied dat je snel pakt en meeneemt in het zingen. De tekst is mooi beeldend Engels, en het refrein vraagt een flinke dot energie om de hoogte goed te halen.

So, brother (2) – 4-stemmig + piano

Veel kerstliederen zijn in eenzelfde warme, zachte en ronde stemming. Om dat te doorbreken en wat meer ritme en dynamiek te brengen is dit lied heel geschikt. Het lied heeft een opzwepend metrum, mineur (voor de verandering), soms wat spannende harmonieën en een stevig ‘that Christ the Lord is King!’ tot slot. De pianobegeleiding volgt de zangstemmen, en kan eventueel weggelaten worden.

Matthijs Overmars

Pr
i
kbord