Sponsors en donateurs

Deze website is gemaakt met de hulp van vele vrijwilligers en dankzij de financiële steun van diverse organisaties en particulieren. Omdat de website geen inkomsten genereert (er zijn geen advertenties en de toegang is vrij) is de totstandkoming en de instandhouding ervan geheel afhankelijk van derden.

Voor de bouw van de site, technische aanpassingen, vormgeving en uitbreidingen van de functionaliteiten zijn subsidies aangevraagd en verkregen van onderstaande organisaties. De donaties van scholen en particuliere gebruikers worden besteed aan de volgende posten:

 • hosting en domeinregistraties
 • licenties van BUMA, het CMS (beheer van de site)
 • vrijwilligersvergoedingen en attenties
 • uurvergoedingen (0,1 FTE) van de redactie (coördinatie, overleg, administratie, ontwerp en procesbegeleiding van nieuwe functionaliteiten, aansturen 6 vrijwilligers)
 • kantoorkosten

Subsidies

Aan de opbouwfase hebben de volgende organisaties bijgedragen:

logo iona EPS     Triodos Foundation FC   ZVS logo

St. Rudolf Steiner Pedagogie  logo    St. bev. Heilpdagogie

Sponsors

Voor een deel van de jaarlijks terugkerende kosten zijn inmiddels enkele sponsors gevonden. We hopen dat nog meer scholen en organisaties zich op een structurele manier aan dit initiatief willen committeren. Huidige sponsoren zijn:

 • De Vrije School Den Haag: hosting en domeinregistratie;
 • Zeister Vrije School: BUMA-licenties voor streaming en songteksten;
 • Federatie Steinerscholen (België): onderhoud en verbeteringen website.

Donateurs

De volgende vrijescholen hebben een financiële bijdrage geleverd aan dit project:

 • Parcivalschool – Arnhem;
 • Vrijeschool Widar – Delft;
 • Johannesschool – Tiel;
 • De Regenboog –  Eindhoven;
 • De Toermalijn –  Meppel;
 • Vrije School Vredehof – Rotterdam;
 • De Vijfster – Apeldoorn;
 • De Vrije School – Almelo.

Daarnaast hebben vele kleinere en grotere particuliere donaties bijgedragen aan de omvang en de kwaliteit van Vrijeschoolliederen.nl. Het commitment van al deze betrokkenen is voor de ontwikkeling van het project van grote waarde. De redactie is daar, namens alle gebruikers van de website, zeer dankbaar voor, en hoopt dat dit platform door een gestage stroom van donaties tot in lengte van jaren voor leerkrachten, kinderen, ouders en anderen een handreiking en een bron van inspiratie zal zijn.

Wanneer je dit initiatief ook een warm hart toedraagt en een bijdrage overweegt aan de verdere ontwikkeling ervan, dan kan je op de pagina Steun dit project een donatie doen. Ook organisaties en bedrijven die culturele en maatschappelijke initiatieven willen ondersteunen en enthousiast zijn over dit project, kunnen een donatie geven of als sponsor een structureel duwtje in de rug geven. Neem daarvoor contact op met de redactie.

Iedere bijdrage wordt zeer op prijs gesteld en met zorg besteed aan een nog betere en uitgebreidere website.

Pr
i
kbord