Alle artikelen

Astrid Schoots - Brommers

Wanneer iemand moeizaam of helemaal niet kan zingen, slecht wijs kan houden of een toon niet of alleen bij benadering kan nazingen, is er vaak sprake van zogenaamd "brommen". Dit verschijnsel doet zich op alle leeftijden voor. In grote lijn geldt bij het brommen zowel voor kinderen als voor ouderen hetzelfde wat betreft achtergrond, oorzaak, verschijningsvorm en zelfs remedie. Een verschil is, dat het brommen bij volwassenen soms moeilijker te overwinnen is. De oefeningen voor kinderen en voor volwassenen zijn in de kern hetzelfde, hoewel de aanpak of werkwijze uiteraard heel verschillend is. 

Lees verder

De kinderstem: bereik, mutatie

De kinderstem van 0 jaar tot even na de mutatie onderscheidt zich, evenals de stem van de volwassene, in omvang (het totale bereik) en timbre (kleur). Het idee dat de kinderzangstem een omvang heeft van c’ tot c’’ is allang achterhaald. Lange tijd werden tijdens het zingen op school tonen buiten dit toongebied gemeden. Onderzoek wees echter uit dat de omvang van de kinderzangstem gemiddeld 1,5 octaaf bedraagt, waarbij een omvang van twee octaven en zelfs meer geen uitzondering vormt. Let wel dat het hier niet gaat om de totale omvang van de kinderstem, die is uiteraard veel groter (roepen, juichen).

Lees verder

Gerda Telgenhof - De stuurloze stem van de valszinger

Het is een bron van conflicten, schaamte en ergernis en vaak is er niets tegen te doen: vals zingen. Naar de oorzaken van vals zingen is, voor zover bekend, geen onderzoek gedaan. Is het erfelijk? Ligt het aan het gehoor, of toch aan de stem? Wat gebeurt er precies in de keel, wat is de stemspleet en waarom hebben walkman en play-backen een funeste invloed op de kinderzang? “Nooit eerder was er een jonge generatie die zoveel zang hoorde, zang van de allerslechtste soort.”

Lees verder

Het vrijeschoolleerplan muziek (klas 1 t/m 6) in een notendop

Het leerplan muziek op de vrijeschool herhaalt in het kort de grote ontwikkelingen van de muziekgeschiedenis. De ontwikkelingsfase van het kind is hierbij leidend. Belangrijk: niet alles wat hier beschreven staat moet, maar kan!

Lees verder

Reinhild Braß - Scheppend musiceren in de Widarschule Wattenscheid

Wil men heden spreken over de musicus in de mens en hoe deze gewekt kan worden door het muziekonderwijs, dan moet men eerst de blik richten op die krachten die hem laten verkommeren: de overmaat aan lawaai en geluid om de mens, de verlamming van de mens in de verstarde wereld van de muzikale conserven, van het meesterwerk tot de schlager en hoe men moet vrezen dat hij werkelijk spoedig zal verstommen door het vergroven, verharden en onbeweeglijk worden van de ziel.

Lees verder

Elisabeth Lebret - Het notenschrift

Het aanleren van het notenschrift neemt in het muziekonderwijs aan de derde klas een aparte plaats in. Hoe kunnen we de kinderen, die tot nu toe zo prettig onbewust in de klank hebben rondgedreven, met dit méér dan abstracte schrift confronteren? De lettertekens hebben tenminste nog een eigen identiteit, terwijl hier de verschillende tonen als gelijkuitziende bolletjes op vijf lijnen moeten worden ondergebracht.

Lees verder

Elisabeth Lebret - Muziekles in de eerste klas

In het ‘Muziekboek voor de drie laagste klassen van de Vrije Scholen’ heeft Elisabeth Lebret in 1970 een rijke verzameling liedjes en liedsuggesties bijeengebracht. Lebret is daarbij uitgegaan van de aanwijzingen die Rudolf Steiner in verschillende voordrachten over muziekonderwijs aan jonge kinderen heeft gegeven. In deze ‘Inleiding voor de eerste klas’ vertaalt ze de indicaties van Steiner naar een praktische en inspirerende muziekpedagogie voor de eerste klas.

Lees verder

Elisabeth Lebret - Muziekles in de tweede klas

Het is altijd weer verrassend, na de grote vakantie te merken, hoe anders geaard de gewezen eerste klas in de tweede klas verschijnt. Voorbij de dromerigheid, waar alles, in een beeld gehuld, “maar gebeurde”. Duidelijk op weg naar de grondtoon, zeer bewust van elkanders hebbelijkheden, zijn de tweedeklassers vaak in een wat lawaaierige stemming.

Lees verder
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.