Alle artikelen

Het notenschrift - Elisabeth Lebret

Het aanleren van het notenschrift neemt in het muziekonderwijs aan de derde klas een aparte plaats in. Hoe kunnen we de kinderen, die tot nu toe zo prettig onbewust in de klank hebben rondgedreven, met dit méér dan abstracte schrift confronteren? De lettertekens hebben tenminste nog een eigen identiteit, terwijl hier de verschillende tonen als gelijkuitziende bolletjes op vijf lijnen moeten worden ondergebracht.

Lees verder

Muziekles in de eerste klas - Elisabeth Lebret

In het ‘Muziekboek voor de drie laagste klassen van de Vrije Scholen’ heeft Elisabeth Lebret in 1970 een rijke verzameling liedjes en liedsuggesties bijeengebracht. Lebret is daarbij uitgegaan van de aanwijzingen die Rudolf Steiner in verschillende voordrachten over muziekonderwijs aan jonge kinderen heeft gegeven. In deze ‘Inleiding voor de eerste klas’ vertaalt ze de indicaties van Steiner naar een praktische en inspirerende muziekpedagogie voor de eerste klas.

Lees verder

Muziekles in de tweede klas - Elisabeth Lebret

Het is altijd weer verrassend, na de grote vakantie te merken, hoe anders geaard de gewezen eerste klas in de tweede klas verschijnt. Voorbij de dromerigheid, waar alles, in een beeld gehuld, “maar gebeurde”. Duidelijk op weg naar de grondtoon, zeer bewust van elkanders hebbelijkheden, zijn de tweedeklassers vaak in een wat lawaaierige stemming.

Lees verder

Muziekles in de derde klas - Elisabeth Lebret

De negenjarige is net begonnen zichzelf te ontdekken, afgescheiden van de wereld waarmee hij eerst zo vanzelfsprekend één was. Elk muzikaal materiaal, dat spreekt van deze eenheid en geborgenheid, moet door ons worden benut. In de derde klas is véél te doen in de muziek als voorbereiding voor het feit dat, heeft zij tot nu toe ons gediend, we nu zullen moeten leren háár te dienen.

Lees verder

Muziek maken is luisteren - Willemijn Soer en Astrid Schoots

Dit artikel bevat een puntsgewijze opsomming van een groot aantal aandachtspunten bij de muziekles; gezichtspunten over het aanleren, leiden, verwerken en uitvoeren van liederen. Het geeft een brede blik op het liedleiden en de verschillende invalshoeken die je daarbij kunt hebben. Het is (volgens de auteurs) een checklist, géén recept.

Lees verder

Ontwikkeling - Anneke Maissan

Elk kind stelt op een gegeven moment de vraag: “Wat is dat?” Daarna komt de vraag naar het waar en het hoe. Als het kind wat ouder is, begint de vraag naar het waarom van de dingen. Dit gevraag houdt niet op. Het hele leven blijven we ons vragen stellen. De een is benieuwd naar dit en het andere naar dat, en elke levensfase kan dat weer iets anders zijn.

Lees verder

Pentatoniek - Astrid Schoots

Pentatonische muziek klinkt vaak open, zwevend en licht; het kan een gevoel van tijdloosheid geven, met een dromerige en sprookjesachtige stemming, wijds en omhullend tegelijk. Dit heeft te maken met het ontbreken van twee tonen, ten opzichte van de gebruikelijke toonladder. Moderne oren zullen in pentatoniek inderdaad enkele tonen missen, maar eigenlijk moet je het omkeren: er ontbreken geen tonen, maar twee toonafstanden zijn eenvoudigweg ruimer, waardoor meer ‘ademruimte’ ontstaat en de grondtoon minder absoluut is.

Lees verder

De kracht van de stilte – over het therapeutische in de muziek - Reinhild Braß

‘Luister eens, of je hart nog klopt’, zo was te lezen als een graffiti tekst bij een brug over de Emscher in het noordelijke Ruhrgebied. Het Roergebied wordt doorkruist door twee rivieren: de Emst en de Ruhr. Toen men in het begin van de 20e eeuw ertoe besloot de Ruhr voor drinkwater te behouden, werd de noordelijk stromende Emscher ‘geofferd’ om al het afvalwater op te nemen. De rivier werd recht gemaakt en in beton gevat en werd zo tot een echt afvalriool waarin al het leven stierf. ‘Luister eens, of je hart nog klopt’ nu te lezen bij zo’n brug over de Emscher spreekt boekdelen.

Lees verder
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.