Liedbundels

Op deze pagina vind je een beschrijving van veelgebruikte en nog verkrijgbare liederenbundels voor het onderwijs.

De Gouden Poort

Liedjes voor peuters en kleuters

Boek en dubbel-cd met opnamen van de liedjes

Beatrijs Gradenwitz en Petra Rosenberg

Uitgeverij Christofoor, Zeist

De liedjes voor peuters en kleuters in dit boek zijn geschreven in de pentatonische toonsoort; een toonladder met vijf tonen. Pentatonische melodieën zijn al oeroud en men kan ze over de hele wereld vinden: van China tot Schotland en van Peru tot in de Balkan. De pentatoniek sluit goed aan bij de muzikale belevingswereld van het jonge kind. Veel liedjes zijn seizoensliedjes, of gaan over dieren, de ochtend, de avond, en dikwijls kunnen gebaren bij het lied het zingen ondersteunen.

Lees verder

Ik ben een zeemanskind

Liedjes voor kinderen van zes tot negen jaar

Boek en dubbel-cd met opnamen van de liedjes
Beatrijs Gradenwitz en Petra Rosenberg

Uitgeverij Christofoor, Zeist

De verzameling van 120 liedjes voor kinderen van zes tot negen jaar sluit aan bij de bundel ’De Gouden Poort. Liedjes voor peuters en kleuters’. 
Het boek bevat een schat aan zorgvuldig gekozen bestaand liedmateriaal en liederen die nieuw zijn gecomponeerd. Door het uitgebreide aanbod van liedjes uit ander culturen wordt tegemoetgekomen aan de grote belangstelling die kinderen van deze leeftijd hebben voor alles om hen heen. Soms zijn deze liedjes vertaald tot een nieuwe poëtische tekst.

Lees verder

Over de stroom

Liedbundel voor kinderen van negen tot negentig jaar
Boek en set van drie cd’s met opnamen van de liedjes

Madeleine Ingen Housz
Uitgeverij Christofoor, Zeist

Het boek Over de stroom bevat een rijk geschakeerde en originele verzameling van 175  liederen en canons die veel op vrijescholen gebruikt worden. De liederen zijn heel toegankelijk en niet zeer tijdgebonden, maar hebben hun waarde in het gebruik op scholen en bij koren veelvuldig bewezen. De bundel vormt het vervolg op De Gouden Poort en Ik ben een zeemanskind.

Lees verder

Early one morning

Folk Songs – Rounds – Ballads – Shanties
Spirituals and Plantation Songs – Madrigals
Christoph Jaffke en Magda Maier
Pädagogische Forschungsstelle, Stuttgart

Een mooie en rijk geschakeerde verzameling van 103 Engelse liederen in de meest uiteenlopende genres; geschikt voor kinderen vanaf 11 jaar. Van vrolijke folksongs tot ernstige rounds, zeemansliederen en spirituals, meerstemmige madrigalen en droevige ballads.

Lees verder

Eigenwijs

Liedbundel voor het basisonderwijs
Inclusief cd-rom met opnames van de liederen
Frans Haverkort, Rinze van der Lei en Liewe Noordam
Uitgave: Stichting ter bevordering van de Muzikale Vorming (SMV), Born

Eigen-wijs is de meest gebruikte liedbundel in het basisonderwijs. De bundel bevat 251 liederen, verdeeld over alle groepen van de basisschool. Veel liederen zijn voorzien van didactische aanwijzingen, gericht op een zo muzikaal en aantrekkelijk mogelijke wijze van aanleren.

Lees verder

Come, follow me

Canons en quodlibets
Jan Kruimink
Uitgave: Stichting ter bevordering van de Muzikale Vorming (SMV), Born

Een bundel met 262 canons en quodlibets (verschillende liedjes die je tegelijk kunt zingen), variërend van eenvoudige canons voor jongere kinderen tot ingewikkelde rounds en swingende popcanons voor jongeren en volwassenen. Het zingen van een canon is een prachtig middel om in korte tijd met een groep meerstemmig te musiceren, waarbij de partijen gelijkwaardig zijn.

Lees verder

Timpetuis, ben je thuis

Boek en cd met versjes, liedjes en spelletjes voor jonge kinderen
Hennie de Gans – Wiggermans
uitgegeven in eigen beheer

Een praktisch werkboek over het zingen en opzeggen van versjes met nadruk op het bewegen. Vol met slaap- en wiegenliedjes, kriebelspelletjes, schuitjevaren en paardjerijden. De hand- en vingerspelletjes worden duidelijk beschreven. Van grote naar kleine gebaren, dus te doen met kinderen van nul tot zeven jaar. Met tips over het belang van de diverse spelletjes en hoe ze thuis of met een groep gedaan kunnen worden. 

Lees verder

Zeven zwanen

Liedjes voor therapie en pedagogie
Wendy van Driesten en anderen
Uitgegeven in eigen beheer

In juli 2013 is verschenen de muziek(therapie)bundel Zeven Zwanen. Voor deze bundel is geput uit het rijke maar onbekende repertoire aan therapiemuziek dat muziektherapeuten voor eigen gebruik geschreven hebben. Het materiaal is verzameld door Wendy van Driesten en anderen. De bundel bevat een keur aan originele liedjes, liederen, muziekstukjes en oefeningen, ontstaan in de dagelijkse praktijk van dertien therapeuten. 

Lees verder

Chrottaboek Komt vrienden in het ronde

Liederen met bourdonbegeleiding voor muziektherapie en pedagogie
Marianne de Leuw-Bremer
Uitgegeven in eigen beheer

Het Chrottaboek is ontstaan als resultaat van een boeiende ervaring als muziektherapeute gedurende twintig jaar. In het boek zijn meer dan 120 liederen verzameld: liederen uit verschillende landen, seizoensgebonden, canons, volksliedjes (soms heel bijzondere); liederen voor volwassenen en kinderen, soms met prachtige spirituele teksten. Met één, twee, drie of vier losse snaren kan de bij het lied genoteerde bourdon of melodische begeleiding op de chrotta worden gestreken of getokkeld.

Lees verder

Liedjes die blijven

Mieke van der Brugge en Joost van Leeuwen
piano/zang/gitaar
Uitgeverij De Haske, Heerenveen

Ruim 100 jaar geleden verscheen het boek Kun je nog zingen, zing dan mee, een bundel Nederlandstalige liederen die lange tijd bepalend was voor wat er in Nederland werd gezongen. Maar inmiddels is het collectieve repertoire enorm uitgebreid, dus het werd tijd voor een nieuwe bundel, met een verzameling liederen die door een grote meerderheid wordt gedeeld.

Lees verder

Come Together Songs

Lieder des Herzen aus aller Welt
Band I, II en III, liedbundels en cd’s met opnamen van een groot aantal liederen
Hagara Feinbier
Neue Erde Verlag GmbH, Saarbrücken

Drie bundels met wereldliederen, mantra’s en spirituele liederen, Indianenliederen, een bonte en rijke verzameling liedmateriaal. Van de meeste liederen zijn opnamen te beluisteren op de bijbehorende cd’s, er is zelfs een dvd met uitvoeringen van een aantal dansen bij liederen. Een groot aantal exotische en bijzondere liederen, veelal niet te ingewikkeld en voor de meeste koren en zanggroepen goed te doen.

Lees verder