Eigenwijs

Liedbundel voor het basisonderwijs
Inclusief cd-rom met opnames van de liederen
Frans Haverkort, Rinze van der Lei en Liewe Noordam
Uitgave: Stichting ter bevordering van de Muzikale Vorming (SMV), Born

Eigen-wijs is de meest gebruikte liedbundel in het basisonderwijs. De bundel bevat 251 liederen, verdeeld over alle groepen van de basisschool. Veel liederen zijn voorzien van didactische aanwijzingen, gericht op een zo muzikaal en aantrekkelijk mogelijke wijze van aanleren.

In de bundel staan traditionele en eigentijdse liederen in verschillende talen en uit verschillende culturen. Voor de kleuters wordt extra aandacht geschonken aan muziek en beweging. De akkoordsymbolen boven veel liederen maken het de gebruiker gemakkelijk wanneer hij de liederen wil begeleiden. Op de website vanMeesters in muziek wordt het programma Eigen-wijs digitaal aangeboden voor gebruik op het digi-bord. 

 

Ga terug