Over de stroom

Liedbundel voor kinderen van negen tot negentig jaar
Boek en set van drie cd’s met opnamen van de liedjes

Madeleine Ingen Housz
Uitgeverij Christofoor, Zeist

Het boek Over de stroom bevat een rijk geschakeerde en originele verzameling van 175  liederen en canons die veel op vrijescholen gebruikt worden. De liederen zijn heel toegankelijk en niet zeer tijdgebonden, maar hebben hun waarde in het gebruik op scholen en bij koren veelvuldig bewezen. De bundel vormt het vervolg op De Gouden Poort en Ik ben een zeemanskind.

In deze uitgave vind je meerstemmige liederen die de moeite waard zijn voor iedereen, zowel binnen als buiten de vrijeschool. De bundel is overzichtelijk opgebouwd met liederen uit verschillende landen, canons, en een jaarcyclus. Bij alle liederen zijn achtergrondinformatie en didactische aanwijzingen te vinden. De uitgebreide aanwijzingen over de uitvoering, de mogelijke begeleiding en het didactische gebruik van de liederen maken dit boek tot een zeer waardevolle aanvulling van de bestaande liedbundels.

Bekijken en bestellen: liedbundel Over de Stroom   –   CD’s Over de Stroom

Ga terug