12 - Poe---wiet!

In deze oefening worden vogels gedresseerd om keurig gelijktijdig te fluiten. Na een lange en lage poe… klinkt een hoge en felle wiet! De poe… kan langer of korter zijn, de leerkracht of een van de leerlingen geeft met een handgebaar het moment van de wiet! aan. Maak een groot verschil tussen de naar voren gerichte mondstand bij de poe… en de meer zijwaarts gericht wiet!

Variatie: doe dit ook eens met drie groepen. De groepen starten kort na elkaar met poe... en daarna krijgen de groepen één voor één het teken voor de wiet! Je kunt ook de leerlingen vragen om zelf een moment te kiezen voor de wiet! Dan klinkt het als een ongedresseerde volière.

Terug
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.