2 - Drie kameraden op pad

Zie de spreektekst op de website. Dit is een heerlijke oefening, die vanaf klas 4 goed te doen is. De canon klinkt spectaculair maar is niet enorm moeilijk. Leer de tekst strak in het ritme en met een nadrukkelijke articulatie eerst grondig eenstemmig aan, voordat de canon geprobeerd wordt. Dat komt een strakke uitvoering in canon ten goede. Neem aanvankelijk een rustig tempo, dan kan er bewuster gearticuleerd worden, en moeten de rusten zorgvuldig getimed worden.

Let er bij deze spreektekst op, dat de spraakmelodie niet te vlak en te monotoon is. Nodig de leerlingen uit om expressief te spreken, met hogere en lagere zinswendingen. Je kunt eventueel met een handbeweging de toonhoogte van het spreken wat leiden.

Het herhalen van de canon vraagt om alertheid, de nieuwe inzet sluit direct aan op de slotzin.

Terug
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.