3 - Kunstgebit in of uit

Deze oefening is een mooie om op een speelse manier het beter articuleren bij zingen en spreken te automatiseren. Kies een echt tekstlied, met coupletten die om een zorgvuldige uitspraak vragen. De leerkracht laat met handgebaren zien hoe er gezongen wordt: met kunstgebit in (en dus een prachtige uitspraak) of zonder kunstgebit (waarbij het klinkt als gewauwel).

Een gesloten vuist met de handrug naar boven staat voor het ontbreken van het kunstgebit, een iets geopende vuist met vingertoppen die rusten op de duim (de vingers zijn de tanden) betekent goed gearticuleerd zingen. Wissel tijdens het zingen tussen beide gebaren, je zult merken dat de uitspraak mét kunstgebit een stuk beter is dan tijdens gewoon zingen.

Variatie: geef met twee handen gebaren aan twee groepen tegelijk, een linkergroep en een rechtergroep. Natuurlijk zijn de gebaren voor de twee groepen af en toe verschillend. Je kunt ook twee kinderen vragen om voor de klas de handgebaren te maken. Leerlingen vinden het altijd erg leuk om door hun klasgenoten geleid te worden; zet dat in tijdens je muzieklessen.

Terug
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.