8 - Hoketus

Hoketus (Latijn voor 'hikken') betekent dat een melodie heen en weer beweegt tussen twee of meer stemmen, bijvoorbeeld om en om een toon. Verdeel de klas in twee groepen, de groepen spelen afwisselend de tonen van de toonladder, stijgend en dalend. De leerlingen spelen wel alle grepen maar blazen dus bij de ene toon wel, en bij de volgende niet. Probeer de tonen naadloos te laten aansluiten.

Variatie 1: speel per toon een ritme, bijvoorbeeld twee achtsten, of een kort ritmisch motief. Of geef de ene groep een ander ritmisch motief dan de andere groep. Noteer deze ritmes op het bord. De bovenste toon en de laatste toon zijn steeds lange tonen.

Variatie 2: doe ditzelfde in kleinere groepen, of zelfs in tweetallen voor de klas. Laat de overige leerlingen met de ogen dicht luisteren of ze kunnen horen of de afwisselende tonen mooi op elkaar aansluiten, zuiver zijn, gelijk van kleur en karakter en volume.

Zie ook oefening 13.

Fluittoon01-1

Fluittoon01-2

Fluittoon01-3

Terug
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.