Inzingers - stem losmaken

Omdat de stem bij het koorzingen intensief gebruikt wordt, is het belangrijk deze vooraf goed op te warmen. Zoals ook in de sport moet er wat worden gerekt en gestrekt, opgewarmd, soepel gemaakt. Bij de stem hebben we het dan over het opwarmen van het stemapparaat, zorgen voor een goede doorbloeding, de fijnafstemming van betrokken spieren, het zoeken naar optimale klankruimte voor de resonans, ontspanning enerzijds en voldoende steun en activiteit anderzijds. We kunnen de hoogte losmaken, de laagte verruimen. De meeste inzingers zullen modulerend gedaan worden, dus steeds een toon hoger of lager. Voor een modulatieondersteuning op de piano zie het notenvoorbeeld op deze pagina. Deze oefeningen hoeven bij leerlingen van de klassen vier en hoger niet per se in een beeld of een verhaal te passen. Er mag nu meer technisch geoefend worden, zaken mogen bij hun naam genoemd worden, er kan in zekere mate droog geoefend worden, net als bij de sporttraining.

Bij een uitgebreidere warming-up met ook oefeningen voor adem, houding, resonans en meer, kunnen de onderstaande inzingers het best aan het einde gedaan worden. De leerlingen beleven er veel plezier aan, het is bij het leren zingen het serieuze werk, en dat doen ze graag.

1 - Jamba, jamba, jamba

Dit is een lekker klankrijke inzinger, waarbij de J van jamba een fijn afzetpunt is. Wissel af tussen jamba en jaja. De oefening wordt per maat voor- en nagezongen.Inzingers 1
Zing de oefening legato, zodat de mm-klank met zijn resonans de andere klinkers en medeklinkers beïnvloedt. 

Lees verder

2 - Via-via-via

De klanken I en A liggen behoorlijk uit elkaar, in deze oefening proberen we ze elkaar te laten beïnvloeden. Dus wat lichtheid in de A, en wat open klank in de I. De V aan het begin van via brengt de toon voor in de mond. De oefening kan steeds een halve toon stijgen.
Inzingers 2
De fermates op de laatste drie noten mogen lekker uitgezongen worden, waarbij de hoge A heel klankrijk moet worden. Pas op voor een vette J tussen de I en de A. Trek de I niet te breed met de mond.

Lees verder

3 - Octaaf opvullen

Dit is een wat melancholieke oefening, die vierstemmig in canon kan en niet snel verveelt. De octaafsprong moet ruim genomen worden, met energie en zonder de keel dicht te knijpen. Daarna volgt de dalende mineurtoonladder, daar is het oppassen voor het zakken van de melodie. 
Inzingers 3
Zing de melodie (ook de octaafsprong) legato, met een goede steun. Er kan gevarieerd worden in klanken.

Lees verder

4 - Con amore

Een mooie donker gekleurde drieklankoefening, die goed legato gezongen moet worden:
Inzingers 4
Bij de fermate op de hoogste noot in de oefening wordt de toon wat langer aangehouden, en mag met een messa di voce gezongen worden, dat betekent een licht crescendo en daarna een decrescendo.

Lees verder

5 - Doewala

In deze inzingoefening zit een fijn metrum, waardoor de klanken er gemakkelijk uitrollen.
Inzingers 5
Luister of de tonen bij -wala hoog genoeg gezongen worden, of de opgaande melodie niet te krap genomen wordt. De melodie kan goed in canon gezongen worden, tweestemmig, maar ook vierstemmig, wanneer de slotnoot nog een maat langer aangehouden wordt.

Lees verder

6 - La - latila

Op het bord wordt de reeks la-ti-do-re-mi geschreven, verticaal met de la beneden en de mi boven. De tonen worden gezongen alsof iemand een trapje oploopt, en elke keer een trede verder durft, maar dan weer gauw naar beneden loopt. Boven aangekomen wordt mi wat langer gezongen.
Inzingers 6
Daarna begint de terugweg, nu van bovenaf steeds een trede lager en dan snel weer omhoog. Het is het spiegelbeeld van de heenweg. De oefening heeft de neiging om te zakken. Oefen daarop bij het eenstemmig instuderen.

Lees verder

7 - Eén - één-twee-één

Deze oefening is een variatie op oefening 7. Hij verschilt erin dat hier een majeurmelodie gezongen wordt, en dat de opbouw nu tot het octaaf doorgaat. Er is geen terugweg.
Inzingers 7
Schrijf op het bord de cijfers 1 t/m 8 boven elkaar, de 1 beneden, de 8 boven. Kies een tempo waarbij er goed kan worden geluisterd naar zuiverheid. Deze oefening loopt het risico muzikaal wat nonchalant uitgevoerd te worden vanwege het spelelement.

Lees verder

8 - Nuwie

Deze oefening helpt met het voor in de mond brengen van de klank. Zowel de U als de I worden geplaatst in de neus, en ook de medeklinkers N en W helpen daarbij. trek de I-klank niet te breed, houd U en I dicht bij elkaar. 
Inzingers 8
Zing alsof de klank in een klein slurfje voor de neus moet terechtkomen en blijven. Luister of de sprong naar de toon B hoog genoeg is. De oefening kan steeds een halve toon hoger herhaald worden. 

Lees verder
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.