10 - Zie-za-zo

Inzingers 10
Er wordt een dalende drieklank gezongen, met fermates op elke toon, en aan het eind een krachtig stijgend glissando met de uitroep Yes! Bij deze uitroep wordt door de leerlingen de vuist of de wijsvinger in de lucht gestoken. Maak de fermate op de derde toon wat langer, en geef de start van het glissando met een handbeweging aan, evenals het moment van de uitroep Yes!

Variatie 1: maak drie groepen en verdeel de tonen (en klanken) zie, za en zo over de groepen. De eerste groep zingt zie en houdt die aan, de tweede groep zingt za en houdt die aan, de derde groep maakt de drieklank compleet met de grondtoon zo. Vervolgens komen er een gezamenlijk glissando en de uitroep Yes! Luister naar de zuiverheid en de balans van de driestemmigheid.

Variatie 2: bouw de driestemmige drieklank uit de vorige variatie op in willekeurige volgorde, bijvoorbeeld eerst de zo (grondtoon), dan de zie (kwint) en als laatste de za (terts).

Variatie 3: kies andere klanken: pie-pa-po, mie-ma-mo, lie-la-lo, of andersom: ma-mo-mie, wo-wie-wa, et cetera.

Terug
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.