15 - Lava-lava

Inzingers 15
In deze oefening wordt unisono gestart, en waaiert de eindklank driestemmig uit: een deel van de leerlingen blijft hangen op de kwint, een ander deel blijft na de kwint hangen op de terts, en de derde groep zingt alles tot en met de grondtoon. Daardoor ontstaat er een majeur drieklank. Luister of deze zuiver is, en vooral of deze in balans is: of de drie groepen qua volume goed in verhouding zijn. Omdat de leerlingen staand in hun eigen groep die totaalbalans niet echt kunnen beoordelen, moeten daarvoor aanwijzingen van de leerkracht komen.

Om de oefening te leren wordt eerst alles eenstemmig gezongen, met fermates op de laatste drie tonen. Daarna kunnen alleen de drie slottonen met drie groepen gezongen worden, alleen de drieklank opbouwen dus. Dat kan twee kanten op, stijgend vanaf de grondtoon, en dalend vanaf de kwint. Wanneer de leeringen een goed gevoel hebben voor de drieklank kan de oefening in het geheel gedaan worden.

Variatie: kies ook eens andere woorden, waarbij ook andere klinkers gebruikt worden: lobo, vini, bene, nuwu. Misschien blijkt dat de balans en de zuiverheid met een andere klinker makkelijker tot stand komt.

Terug
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.