16 - Fifa-fifa

Inzingers 16
In deze oefening is er een voortdurende afwisseling tussen dissonanten en consonanten. Bijna elke eerste en derde tel heeft een voorhouding in zich die een tel later weer oplost. De middelste balk heeft de hoofdmelodie, de onderste balk is een schematische instrumentale begeleiding voor gitaar, piano of anderszins. 

Start met alleen de hoofdmelodie en de begeleiding, en let erop dat er door de dalende beweging niet gezakt wordt. Intoneer de gezongen melodie op de begeleiding. Daarna kan de bovenstem worden toegevoegd, en die heeft de neiging wat schreeuwerig te worden. Ook hier is de afstemming op de andere partijen belangrijk. En is de laatste toon weer unisono?

Deze oefening kan goed modulerend gedaan worden, steeds een halve toon hoger. Start dan lager dan hierboven genoteerd, bijvoorbeeld op A

De oefening is rijk en interessant, en kan langere tijd terugkomen bij een koorrepetitie. Door het vaak te herhalen wordt de luisterhouding beter, en wordt er zuiverder gezongen.

Terug
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.