Inzingers - stem losmaken (2)

9 - Maandagochtend-sirenes

Geef je toevallig muziekles op maandagochtend rond 12.00 uur? Dan weet je dat er eens in de maand een moment in je les komt dat de sirenes hun test doen, en het jankende en steeds hoger klimmende geluid een serieuze stoorzender is. Maar wat de sirenes kunnen, kunnen de leerlingen ook! Zing met ze de glijdende toon, vanaf heel laag tot een een gemiddelde toonhoogte op een nasale toon uu. Blijf zo'n vier tellen op de toon, en maak dan een snel dalend glissando. Vervolgens start de toon weer laag op, en klimt naar een iets hogere eindtoon, die weer enkele tellen aangehouden wordt. Zo klinkt er zes of zeven keer een steeds dringender sirene.

Lees verder

10 - Zie-za-zo

Inzingers 10
Er wordt een dalende drieklank gezongen, met fermates op elke toon, en aan het eind een krachtig stijgend glissando met de uitroep Yes! Bij deze uitroep wordt door de leerlingen de vuist of de wijsvinger in de lucht gestoken. Maak de fermate op de derde toon wat langer, en geef de start van het glissando met een handbeweging aan, evenals het moment van de uitroep Yes!

Lees verder

11 - Hejo-hejo

Inzingers 11
In deze oefening met voorzang en nazang wordt door de voorzanger geïmproviseerd met enkele tonen, waarna de leerlingen nazingen. Doordat het onverwacht is wat voorgezongen wordt, moeten de nazangers alert zijn. De voorzanger kan het eenvoudig houden, of meer en meer uit zijn dak gaan met grootse en meeslepende uithalen. De tekst blijft hejo hejo. Er kan dus gespeeld worden met stemming, dynamiek, uitbundigheid, ingetogenheid, hoog en laag.

Lees verder

12 - Joehoe-hoe

Inzingers 12
Met deze oefening wordt de lichte kopstem losgemaakt en wordt het middenrif geactiveerd. De tweede toon wordt met een hupje gezongen, en er wordt geland op een lange grondtoon. Klim steeds een halve toon hoger, kinderen zullen vrij gemakkelijk tot G'' komen met deze oefening. Sommigen halen zelfs wel C'''. Wanneer het door de hoogte moeilijk wordt om zelf voor te zingen, kan je op de piano voorspelen.

Lees verder

13 - Dinge-dinge-ding

Inzingers 13a
In deze oefening klinkt de toon in de neus, zowel bij de d als bij de ng, trek de i-klank niet te breed, houd alles 'in het snuitje'. De laatste toon blijft onder de fermate langer doorklinken, vervolgens maken de leerlingen een sprongetje, en op de landing daarvan klinkt een vrolijk Hop! Geef ook eens een van de leerlingen de beurt om het moment van de sprong aan te geven.

Lees verder

14 - Samme-samme-sam

Inzingers 14
Deze oefening vinden de leerlingen heerlijk om te doen, en kan dus vaak bij een les of repetitie terugkomen. Hij is herkenbaar, energiek, speels, motorisch. Per halve noot wordt de melodie door de leerkracht voorgezongen, en de leerlingen zingen het na, dus Samme samme sam, (nazingen) dan sip-sip-sip, (nazingen), et cetera. Zorg dat de afstanden goed getroffen worden. Moduleer steeds een halve toon hoger.

Lees verder

15 - Lava-lava

Inzingers 15
In deze oefening wordt unisono gestart, en waaiert de eindklank driestemmig uit: een deel van de leerlingen blijft hangen op de kwint, een ander deel blijft na de kwint hangen op de terts, en de derde groep zingt alles tot en met de grondtoon. Daardoor ontstaat er een majeur drieklank. Luister of deze zuiver is, en vooral of deze in balans is: of de drie groepen qua volume goed in verhouding zijn. Omdat de leerlingen staand in hun eigen groep die totaalbalans niet echt kunnen beoordelen, moeten daarvoor aanwijzingen van de leerkracht komen.

Lees verder

16 - Fifa-fifa

Inzingers 16
In deze oefening is er een voortdurende afwisseling tussen dissonanten en consonanten. Bijna elke eerste en derde tel heeft een voorhouding in zich die een tel later weer oplost. De middelste balk heeft de hoofdmelodie, de onderste balk is een schematische instrumentale begeleiding voor gitaar, piano of anderszins. 

Lees verder
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.