10 - Steeds meer noten

Dit is een echo-oefening waarbij er steeds meer noten in het spel komen, zie het notenvoorbeeld bij Lees verder. Laat een trommel een regelmatige langzame puls spelen (MM=50), of laat de puls stuiteren met een voetbal. Eerst wordt er een kwartnoot voorgespeeld en nagespeeld, dan twee achtsten, dan een achtsten-triool, dan vier zestienden, dan een zestienden-kwintool en tot slot een zestienden-sextool. Vervolgens weer starten bij de langzame kwartnoot. Zo komen er 1-2-3-4-5-6 tikken per puls.

Variatie 1: bouw steeds een puls stilte in tussen het voorspelen en het naspelen. Dat geeft de gelegenheid voor de naspelers om het ritme eerst innerlijk te laten klinken, waardoor het hardop tikken daarna waarschijnlijk nauwkeuriger zal zijn. 

Variatie 2: verdeel de klas in twee groepen, een voorspeelgroep en een naspeelgroep. De voorspeelgroep heeft het het moeilijkste, zij moet direct het juiste nieuwe ritme voorspelen. Of laat de ritmes na elkaar spelen: groep 1) speelt de kwartnoot, groep 2) speelt de twee achtsten, groep 1) de triool, et cetera.

Variatie 3: speel de serie in canon, waarbij de eerste groep begint met de kwartnoot, en de tweede één puls later inzet.

Variatie 4: laat deze oefeningen ook in kleinere groepen spelen, bijvoorbeeld met tweetallen voor de klas.

Terug
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.