2 - Het drumplankje

Speel ritmes voor op een drumplankje die door de leerlingen nagespeeld worden. Varieer in harder en zachter spelen, in de moeilijkheid van de ritmes, én in de klank, door op de verschillende materialen van de plankjes te spelen. Je kunt dit ook afwisselen met tikken op de stokjes zelf, wrijven van de stokjes op elkaar, en het spelen op het drumplankje. Wanneer deze oefening met de ogen dicht gedaan wordt, moeten de leerlingen nog beter luisteren. Je kunt dan ook dynamiek toevoegen, zodat én de klank én de luidheid waargenomen en nagespeeld moeten worden. 

Variatie 1: je kunt dit ook goed met tweetallen laten doen, ofwel de hele klas verdeeld in tweetallen, ofwel een solo-tweetal voor de klas. Je kunt ook drietallen nemen, waarbij één waarnemer is die feedback mag geven.

Variatie 2: maak er een drietrapsraket van. De leerkracht speelt een ritme voor, één leerling of enkele leerlingen spelen het ritme na, daarna de hele klas.

Terug
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.