1 - Stem of oren?

Wat is de oorzaak van het niet kunnen vasthouden van een toonhoogte of een melodie, waarom komt de stem niet mee? De stem kan haperen bij hogere tonen, maar het is ook goed mogelijk dat er iets in het gehoor afwijkt, waardoor de juiste toon niet gehoord kan worden. Om daarover meer duidelijkheid te krijgen kan een gehoorstest gedaan worden. Aan de piano worden door de leerkracht eenvoudige melodietjes van twee of drie tonen voorgespeeld, de leerling speelt ze (enkele octaven hoger) na. Het zijn fragmentjes met herhalende, stijgende en dalende tonen, zonder sprongen. Wordt door de leerling gehoord hoe de melodie zich beweegt, worden toonsherhalingen gehoord? 

Variatie 1: in plaats van naspelen kan ook de melodie door de leerkracht herhaald worden, en kan de leerling met handgebaren het melodieverloop laten zien: gelijkblijvend, stijgend of dalend.

Variatie 2: de rollen omkeren: de leerling speelt een eenvoudig melodietje voor, de leerkracht speelt het na, de leerling moet zeggen of het naspelen klopte of niet. De leerkracht kan expres een noot verkeerd spelen, kan de leerling aangeven welke noot verkeerd was, en of die hoger of lager moet? 

Terug
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.