3 - Vocalise

Zie het notenvoorbeeld bij Lees verder. Deze vrij bekende vocalise-canon kan natuurlijk met wisselende klinkers gezongen worden, zodat het karakter steeds verandert, en de volle concentratie op die klinkers kan zijn. Het is mooi om te horen hoe de klank zich opent wanneer er op ah gezongen wordt, of er een ronde warme klank ontstaat bij het zingen op oh. Werk aan de kwaliteit van de klinkers, zodat hoorbaar wordt dat je bijvoorbeeld de ah-klank op verschillende manieren kunt kleuren, het timbre kan beïnvloeden. Wanneer iedereen diezelfde kleur vindt, wordt het karakter van de klank intens.

Resonans 3

Voor kinderen is een spelvorm leuker, en net zo leerzaam. Schrijf op het bord een groot aantal klanken en woorden op het bord die gezongen moeten worden: zing, tok, nou, vvv, ju, kwêk, lang, kort, diddle, zoo, bêng, et cetera. De leerkracht wijst het woord aan waarop door de leerlingen gezongen moet worden. Een woord als lang wordt uiteraard ook languit gezongen, maar kort klinkt staccato. Kwêk klinkt nasaal, nou klinkt verontwaardigd, bij vvv wordt tussen de lippen doorgezongen. 

Je kunt een hele zin op dezelfde klank laten zingen, maar ook sneller wisselen: lang-lang-kort, kwêk-kwêk-kwêk-nou--, enzovoort. Het wordt grappig en onverwacht. Wie weet er nog meer leuke en onverwachte klanken?

Terug
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.