9 - Een mug vliegles geven

De leerlingen zijn de muggen, en die worden gedrild om precies dezelfde vliegfiguren te maken, met bijbehorend zoemgeluid... De leerkracht geeft met vloeiende hand- en armbewegingen aan wat de vliegrichting wordt: langzaam stijgend, rechtdoor, golvend op en neer, loopings makend, als dood neervallen, herrijzen en steil stijgen. De zzvzzv-klank stijgt en daalt naar gelang ook de vlieghoogte stijgt en daalt. Teken figuren in de lucht, en de lesmuggen vliegen synchroon de aangegeven richtingen. Natuurlijk leuk als er een leerling voor de klas mag komen om het aan te geven. Of twee groepen te maken, met twee instructeurs.

Variatie: zo kan er ook zangles gegeven worden aan hommels: op een warme vvvvv worden er met de hand van de leerkracht melodietjes in de lucht meegezongen. Spreek de hommels aan op hun muzikaliteit, zuiverheid, mooie klank en gelijkheid! Vooral glissandi zijn leuk en moeilijk.

Terug
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.