20 - Clapping music

Deze pittige oefening is echt voor gevorderden. Het ritme is van de componist Steve Reich, die er een stuk minimal music van heeft gemaakt, zie de video hieronder. Het basisritme is: 
Ritme 20
De puls van dit ritme is de halve noot, zie de kruisjes. Op deze momenten kan een trommel spelen of kan er met een bal gestuiterd worden. Oefen eerst dit ritme grondig eenstemmig, kies een niet te hoog tempo, voorkom versnellen of haast. Probeer het dan eens terwijl er accenten gegeven worden op de vier genoteerde cijfers.

Verdeel daarna de klas in vier groepen, die delen van het ritme spelen, bijvoorbeeld de eerste groep vanaf cijfer 1, de tweede groep vanaf cijfer 2, et cetera. Het moet zo op elkaar aansluiten, dat eigenlijk niet hoorbaar is dat het ritme is verdeeld over vier groepen. Je kunt ook een verdeling met drie groepen maken, waarbij op cijfer 4 groep 1 weer aan de beurt is, en daarna op cijfer 1 groep 2. Dan verspringt het te klappen motief voor de groepen, en dat vraagt nog meer wakkerheid.

Variatie 1: in canon, de klas is verdeeld in drie groepen, bij elk kruisje is een canoninzet. Ook hier is een meespelende puls op een trommel een fijne hulp.

Variatie 2: heel moeilijk is een canon in vieren, waarbij op elk cijfer een nieuwe canoninzet is. De inzetten zijn dan niet op regelmatige afstand van elkaar, en dat is enorm lastig! De trommel moet dan juist níet meespelen, omdat de puls verschuift en niet voor alle groepen gelijk is.

 

Terug
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.