1 - Ritmebouwstenen

De ritmebouwstenen zijn een fijn hulpmiddel voor het oefenen van het ritmisch gehoor en de notatie van ritmes. Elke bouwsteen is als het ware een losse maat in een ritme in 4/4-maat. Deze bouwstenen kunnen in een volgorde 'gelegd' worden, en zo kunnen er allerlei verschillende ritmes ontstaan. Zie het notenvoorbeeld bij Lees verder.

Ritme van blad 1 - bouwstenen

Om te beginnen kunnen de bouwstenen één voor één voor- en nageklapt worden. Daarna kunnen de verschillende notenwaarden (hele noot, halve noot, kwartnoot, achtsten) met verschillende klanken hoorbaar gemaakt worden, Bijvoorbeeld de hele noot gestampt, de halve noten op de knieën, kwartnoten klappen, achtste noten met één vinger in de hand tikken. 

Dan klapt de leerkracht een setje van twee bouwstenen voor, de klas klapt na, en zoekt welke bouwstenen voorgeklapt zijn. Wie weet het goede antwoord? Of: schrijf de nummers van de bouwstenen op. Of: schrijf het voorgeklapte ritme uit in noten. Je kunt er als hulp bijzeggen uit welke rij je bouwstenen kiest die je voorklapt, bijvoorbeeld: de eerste maat is uit rij 1, de tweede maat uit rij 3. Ook de leerlingen kunnen op deze manier opgaven bedenken en laten horen. Je kunt ze in tweetallen laten werken, waarbij aan elkaar voorgeklapt wordt, de ander moet dan noteren.

Zo kunnen ritmedictees gegeven worden, opbouwend naar vier maten. De leerlingen vinden dit een leuke uitdaging! Zorg ervoor dat de muzikale notatie klopt, stokken rechtop en de goede kant op, wat ruimte achter halve en hele noten, gewoon een nette notatie. Andersom kan je de leerlingen vragen een ritme te noteren met vier maten uit de bouwstenen, en die dan voor te klappen aan de klas. Welke leerling kan vervolgens op het bord aanwijzen wat er voorgeklapt is?

Terug
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.