Ritmecanon 2

Ritmecanon 2

Deze ritmecanon is sterk polyfoon, dat wil zeggen de ritmes van de verschillende partijen variëren sterk. Bovendien komen er veel verschillende notenwaarden, triolen en rusten in voor, en dat maakt deze canon geschikt voor 11-12 jarigen. De ostinaat is een zich steeds herhalend ritme, dat kan worden uitgevoerd met stampen en klappen (stamp-klap, stamp-stamp-klap), of instrumentaal met twee instrumenten. Neem hiervoor een klein groepje leerlingen.

Begin niet te vroeg met de canon, zorg ervoor dat de ritmes eerst eenstemmig stevig zitten. 

Er kan aan de oefening een les gekoppeld worden over het ritmisch notenschrift, over wat de langzame en wat de snellere notenwaarden zijn, hoe hun onderlinge verhoudingen zijn. 

Noten tellen, bijna een rekenlesje: tel en noteer van elke nootsoort hoeveel er van voorkomen en wat de som van hun notenwaarden is. Zo komen er (afgezien van de ostinaat) zes halve noten voor, die gezamenlijk 12 tellen duren. Tel alles bij elkaar op, en check of dit dezelfde uitkomst is als het totaal aantal tellen van twaalf 4/4 maten, dus 48 tellen.

De canoninzetten zijn volgens het notenvoorbeeld steeds na vier maten. Maar je kunt natuurlijk ook al na één maat met een nieuwe canoninzet komen. Maak groepjes van zes kinderen en laat ze zelf een vorm bedenken met de canon: de manier waarop de ostinaat wordt uitgevoerd, de momenten van de canoninzetten, de klanken waarmee het ritme wordt uitgevoerd (klappen, vingerknippen, mondgeluiden, wrijven van de hand over het bovenbeen, et cetera). Laat uitvoeren en beoordelen door de medeleerlingen.

Terug
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.