Ritmepartituur 1

Dit is een vrij ingewikkelde ritmepartituur, vanwege de verschillende ritmische patronen die tegelijkertijd voorkomen: syncopen, triolen, hele noten. Maar daarmee is het ook een uitdagende oefening die graag door de leerlingen gedaan wordt. Voor de hele noten is er de tip om na het klappen ervan de handen vast te houden, dat suggereert een lange noot.

Ritmepartituur 1

Zet bij een meerstemmige uitvoering de twee partijen eens op wat afstand van elkaar, zodat de leerlingen enerzijds een sterke gezamenlijkheid voelen binnen de eigen groep, en anderzijds de andere partij op wat meer afstand kunnen horen. 

Je kunt de groepen vormen vanuit de plek van de leerlingen in de klas, of vanuit andere kenmerken, bijvoorbeeld meisjes tegenover de jongens, of oudere kinderen tegenover jongere kinderen. Hierdoor wordt een zekere rivaliteit of competitie aangesproken, die de cohesie binnen de eigen groep kan versterken. Tegelijk gaat het natuurlijk niet om winnen, maar om een optimaal samenspel tussen beide groepen voor een goede uitvoering.

Er kan samen met de leerlingen een plan gemaakt worden voor een dynamisch verloop van het stuk: waar is het zacht, waar groeit de klank, waar is het hard? Probeer eens een aantal mogelijkheden uit. Maak een aantal (magnetische) dynamische tekens (pp, p, mf, f, ff, < en >) om op het schoolbord bij de noten te plaatsen. 

Terug
X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.