Auteursrechten

De website www.vrijeschoolliederen.nl wil een podium zijn voor al die (vaak anonieme) auteurs die de liederen gemaakt hebben. De redactie kiest ervoor om vooral díe liederen op te nemen die niet in de bekende liedbundels staan. Er zijn zoveel vondsten en parels uit onbekende, uitverkochte en buitenlandse bundels die niemand kent of die niet meer te verkrijgen zijn. Op verreweg het meeste liedmateriaal rust geen auteursrecht. Uit bundels die nog in de handel zijn wordt een aantal liederen gekozen die veel gebruikt worden, en een vaste plek binnen het vrijeschoolrepertoire hebben gekregen. Bij deze liederen wordt de bron duidelijk vermeld en de liedbundel waar het lied ook te vinden is.

De redactie heeft getracht van de op deze website opgenomen liederen de oorspronkelijke auteurs te achterhalen en te vermelden. Dit is niet altijd gelukt. Wij willen de ontbrekende gegevens graag toevoegen. Daarom vragen we betrokken auteurs om via het contactformulier er melding van te doen als zij ten onrechte niet worden genoemd.

Ook als auteurs bezwaar hebben tegen opname van hun materiaal op deze website vragen wij hun zich te melden, dan worden de betreffende liederen verwijderd.

Vrijeschoolliederen.nl is een initiatief zonder winstoogmerk. Er wordt geen geld verdiend aan het aanbieden van het liedmateriaal op de website. Wij hopen van harte dat de tekstschrijvers en componisten van deze liederen ons doel om dit prachtige repertoire belangeloos toegankelijk te maken en te delen willen onderschrijven.

De redactie