Met dank aan.....

Deze non-profit website is tot stand gebracht met de hulp van vele vrijwilligers en dankzij de financiële steun van diverse organisaties, instituten, scholen en particulieren. Omdat het de missie van de Stichting Vrijeschoolliederen.nl is om het liedrepertoire gratis ter beschikking te stellen en de website daardoor geen inkomsten genereert, is de totstandkoming en de instandhouding ervan geheel afhankelijk van schenkgeld van derden. De instandhouding van de site brengt de volgende kosten met zich mee:

 • hosting en domeinregistraties
 • licenties van BUMA, het CMS (beheer van de site)
 • vergoedingen van de redactie
 • kantoorkosten

Subsidies

Voor het ontwerp en de bouw van de website, technische aanpassingen en ontwerpherzieningen en uitbreidingen van de functionaliteiten zijn subsidies aangevraagd en verkregen van onderstaande organisaties:

 • Forschungsstelle der Bund der freien Waldorfschulen
 • Iona Stichting
 • Stichting Rudolf Steiner Pedagogiek
 • Stiftung Evidenz
 • Stiftung Edith Maryon
 • Triodos Foundation
 • Federatie Steinerscholen België
 • Brigitta Rogman Fonds
 • Stichting ter bevordering van de Heilpedagogie
 • Antroposofische Vereniging in België
 • Goetheanum
 • Internationaal Hulpfonds

Sponsoren en donateurs

Voor de jaarlijks terugkerende kosten hebben volgende scholen en organisaties een financiële bijdrage geleverd aan dit project:

 • Samenwerkende besturen voor vrijeschoolonderwijs (via de Vereniging van vrijescholen)
 • De Vrije School Den Haag
 • Zeister Vrije School
 • Steunstichting vrijeschoolpabo Leiden
 • Helioskampen
 • Parcivalschool – Arnhem
 • Vrijeschool Widar – Delft
 • Johannesschool – Tiel
 • Vrije basisschool De Regenboog –  Eindhoven
 • De Toermalijn –  Meppel
 • Vrije School Vredehof – Rotterdam
 • De Vijfster – Apeldoorn
 • De Vrije School – Almelo
 • Vrijeschool Amersfoort
 • Stichting Ithaka
 • Geert Grooteschool II - Amsterdam
 • Het Zonnewiel - De Bilt
 • Basisschool Wonnebald - Den Haag
 • Vrijeschool De Vuurvogel - Driebergen
 • Basisschool De Stroeten - Emmen
 • Basisschool De Ridderslag - Gouda
 • Vrijeschool Valentijn - Harderwijk
 • Rudolf Steiner College - Rotterdam
 • Rudolf Steinerschool - Rotterdam
 • Basisschool Tiliander - Tilburg
 • Vrijeschool Utrecht
 • Stichtse Vrije School - Zeist
 • Vrije basisschool De Zevenster - Uden
 • Widar Vrijeschool - Groningen
 • Vrijeschool Michaël - Zwolle

Daarnaast hebben honderden kleinere en grotere particuliere donaties bijgedragen aan de omvang en de kwaliteit van Vrijeschoolliederen.nl. Het commitment van al deze betrokkenen is voor de ontwikkeling van het project van grote waarde. De redactie is daar, namens alle gebruikers van de website, zeer dankbaar voor, en hoopt dat dit platform door een gestage stroom van donaties tot in lengte van jaren voor leerkrachten, kinderen, ouders en anderen een handreiking en een bron van inspiratie zal zijn.

Vrijwilligers

Het verzamelen, digitaliseren, checken, corrigeren, vertalen, invoeren en administreren van ruim 3900 liederen, de research rond copyrights, het maken van bijna 1800 fluitversies, honderden liedsuggesties en links naar YouTube, de fondsenwerving, het vertalen van brieven, mails en websiteteksten, et cetera wordt verzorgd door een groep vrijwilligers die dit initiatief een warm hart toedragen. Zonder hun hulp zou dit project geen kans van slagen hebben. Zij zijn het kloppende hart achter de website, en naar hen gaat veel dank uit. Voor alles naar Jolente Regeling, die het begrip monnikenwerk een nieuwe betekenis heeft gegeven, en verantwoordelijk is voor vrijwel alle muzieknotatie op de website. Daarnaast Marcel van Os, Marian Schmal, Bert Verschoor, IJsbrand Terpstra, Matthias Noback, Anneko Diepenveen, Saskia de Waal, leden van de klankbordgroep. 

Professionals

Een team van betrokken, betrouwbare en kundige professionals heeft achter de schermen het platform zijn huidige vorm gegeven. In het najaar van 2016 is de nieuwe website live gegaan, met dank aan Dianne Vos voor het design (WebdesignProPlus), Ronald Lukassen voor de back-end, de database en de hosting (Lukasmedia) en Robert de Graaf voor de bouw van de front-end, de functionaliteiten en het beheersysteem (DeeWeeDee

Wanneer je dit initiatief ook een warm hart toedraagt en een bijdrage overweegt aan de verdere ontwikkeling ervan, dan kan je op de pagina Steun dit project een donatie doen. Ook organisaties en bedrijven die culturele en maatschappelijke initiatieven willen ondersteunen en enthousiast zijn over dit project, kunnen een donatie geven of als sponsor een structureel duwtje in de rug geven. Neem daarvoor contact op met de redactie.

Iedere bijdrage wordt zeer op prijs gesteld en met zorg besteed aan een nog betere en uitgebreidere website.

X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.