Nieuw in 2019

In 2019 zijn er weer aanzienlijke verbeteringen en uitbreidingen tot stand gekomen. Sommige daarvan zijn duidelijk zichtbaar voor de gebruikers, andere nauwelijks of niet. Achter de schermen worden nieuwe liederen aangemaakt, bestaande liederen aangepast, van nieuwe versies of fluitpartijen voorzien, er worden pianobegeleidingen toegevoegd, copyrights geregeld, etcetera....

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste aanpassingen en uitbreidingen.

Bundelweergave

Deze nieuwe functionaliteit is sinds eind november 2019 live. Het ontwikkelen, ontwerpen, vormgeven en bouwen van de bundelweergave was een groot, arbeidsintensief en kostbaar project. Maar het biedt de gebruiker een schat aan extra mogelijkheden, en daarom is het voor de site een grote meerwaarde. Het project heeft ruim € 10.000,- gekost, besteed aan de vormgeefster en de bouwer van de functie. Het benodigde geld is volledig verkregen via de donaties van de gebruikers.

Speelstukken

Er is een begin gemaakt met het aanbieden van speelstukken voor klassenorkest en schoolorkest. Daarvoor heeft de site een kleine uitbreiding ondergaan, zodat er nu ook gefilterd kan worden op speelstukken en hun bezetting. Er zijn al zo'n 60 speelstukken in de maak, in het komende jaar zal deze afdeling nog flink uitgebreid worden. Partijen kunnen op verzoek getransponeerd worden door de redactie.

Bezetting

Eindelijk kan er nu ook gezocht worden op bezetting van liederen, daartoe is een nieuwe categorie aangemaakt. Zo'n 600 liederen hebben nieuwe tags gekregen, zodat er verfijnd kan worden gezocht op het aantal partijen en de exacte bezetting daarvan.

Alternatieve titels

Vroeger moest een gezochte titel van een lied exact overeenkomen met de door ons ingevoerde titel, tegenwoordig hebben we de mogelijkheid om ook nét iets anders gespelde titels als alternatieven toe te voegen. Zodat het niet meer uitmaakt of je op Halleluja, Alleluia of Alleluja zoekt. Ook als je zoekt op de eerste regel van een lied omdat je de titel niet precies weet, kom je terecht bij het juiste lied.

Liedteksten

We zijn nu op ongeveer tweederde bij het invoeren van alle liedteksten in de zoekfuncties. Dus ook wanneer je maar een enkele zin uit een lied weet kan je het lied dat je zoekt vinden. Typ 'eekhoorn' in, en alle liederen waar de eekhoorn in voorkomt verschijnen. Hiertoe is een keuzevakje aan de zoekfunctie toegevoegd. Volgend jaar ronden we dit project af.

Sinterklaasliedjes

Bij alle Sinterklaasliedjes hebben we nu tekstalternatieven toegevoegd voor gebruikers die Zwarte Piet willen vermijden. Het originele lied wordt getoond, met eronder de alternatieve teksten.

Pentatoniek

We hebben alle pentatonische liederen opnieuw onder de loep genomen, om te kijken of er echt sprake is van een pentatonische stemming of alleen van pentatonisch majeur of mineur. Ook de liederen met maar enkele tonen zijn doorgelicht. Uiteindelijk hebben we alleen de liederen die én een pentatonische toonreeks hebben én pentatonisch van stemming zijn de tag pentatonisch gegeven.

Fluitliederen

Het aantal liederen dat fluitversies heeft is gegroeid naar ruim 1250. Al deze liederen hebben aparte tabbladen gekregen met fluitpartijen, versies voor de C-fluit (Choroifluit) en de D-fluit (bamboefluit). Voor 3- en 4-toonsliedjes zijn veel C-versies omgezet naar hogere liggingen, omdat die op de Choroifluit makkelijk te spelen zijn, en dus geschikter zijn voor het elementaire fluitonderwijs.

Opnames

Bij zo'n 200 liederen hebben we opnames geplaatst van tracks van cd's. Van uitgeverij Christofoor hebben we toestemming gekregen om alle liederen van de cd's van De gouden poort, Ik ben een zeemanskind en Over de stroom op de site te plaatsen. En nog meer kinderlied-cd's (voornamelijk van kinderkoor Spring) zijn gebruikt om liederen van opnames te voorzien. Dit geeft een veel muzikaler en inspirerender indruk van de liederen dan de eenvoudige piano-mp3's.

YouTube-links

Bij zo'n 250 liederen zijn inmiddels links naar uitvoeringen op YouTube geplaatst. Ook dit project is meerjarig, in de toekomst willen we van alle liederen zoeken naar uitvoeringen.

Verzamelingen

Er zijn vele verzamelingen bijgekomen, waardoor liederen van eenzelfde componist, of rondom eenzelfde thema nu gegroepeerd zijn. In de komende maanden zullen van al deze verzamelingen bundelweergaven gemaakt worden, zodat ze makkelijker door te bladeren zijn. Uiteraard zijn de liederen ook los op de website te vinden. Belangrijke nieuwe verzamelingen zijn de 3- en 4-toonsliedjes voor het beginnende fluitspel.

Checken en muteren

Een mega-klus die zich volledig achter de schermen voltrekt, is het checken en verbeteren van al het liedmateriaal, en het succesievelijk vervangen van alle (ruim 30.000!) bestanden in de database. Foutjes, inconsequentheden, nieuwe layout-inzichten, infoteksten, ondertitels, uitspraakhulp, vertalingen, verwijzingen, op al deze gebieden worden de liederen aangepast en vervolgens op de site gemuteerd. We zijn ongeveer op driekwart.....

Digitaal liedbundelarchief

Tenslotte hebben we een groot nieuw project in de steigers gezet, waarvan de eerste resultaten begin 2020 zichtbaar worden: we willen uitverkochte, maar waardevolle en eigenlijk onmisbare liedbundels een nieuw digitaal leven geven, door ze integraal op de website te plaatsen. Nu de bundelweergave beschikbaar is hebben we die mogelijkheid. Zo zullen de komende jaren vele bundels kinderliederen van de vergetelheid gered worden, en hun liederen beschikbaar blijven voor het muziekonderwijs.

Matthijs Overmars en Jolente Regeling

 

 

X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.