Waar gebruiken we je donatie voor?

Vrijeschoolliederen.nl is financieel gezien heel overzichtelijk. Het beheer is in handen van de stichting Vrijeschoolliederen.nl, KvK nr. 57324751.

Voor de bouw van de website en enkele ontwerpherzieningen zijn intensief fondsen geworven en verkregen (in de afgelopen vijf jaar zo'n € 35.000,-). Voor de jaarlijkse exploitatie zijn drie inkomstenbronnen die bij een gelijkblijvend uitgavenpatroon kostendekkend blijken te zijn: inkomsten uit particuliere donaties (zo'n € 6.000,-), inkomsten uit opbrengsten van benefietconcerten (zo'n € 3.000,-) en donaties van scholen en instituten (zo'n € 3.000,-). In de toekomst proberen we een bescheiden vierde bron van inkomsten op te bouwen door in beperkte mate te adverteren op de website.

Jaarlijks is er dus ongeveer € 12.000,- nodig voor beheer, onderhoud en uitbreiding van de website. Achter de schermen wordt er voortdurend aan de site gewerkt. Er worden nieuwe liederen klaargemaakt en ingevoerd, oude liederen worden gecheckt, herzien en opnieuw ingevoerd, copyrights worden uitgezocht en geregeld, er worden nieuwe functies ontworpen en gebouwd, er worden fluitversies bij liederen gemaakt, vragen en opmerkingen van gebruikers beantwoord, nieuwsbrieven geschreven, YouTube-fragmenten gezocht en geplaatst, administratie gevoerd, technische aanpassingen gedaan. Nieuw is het plaatsen van opnames van honderden liederen op de betreffende liedpagina's, zodat ze ook in een uitvoering beluisterd kunnen worden.

Het meeste werk wordt gedaan op vrijwillige basis. Op de pagina Met dank aan.... kan je lezen welke hulp er is geboden in de vorm van donaties, vrijwilligerswerk, subsidies. Maar er is ook professionele ondersteuning nodig om te waarborgen dat de hoge kwaliteitsstandaard die wordt nagestreefd ook gehaald wordt. Het ontwerp, de bouw van de website, de hosting, het technisch onderhoud en de coördinatie van het initiatief zijn in handen van professionals. Er zijn continu verbeteringen op technisch en functioneel gebied. Er is een 0,1 FTE aanstelling voor de beheerder en coördinator.

Overige kosten zijn:

  • licenties bij BUMA voor streaming
  • licentie voor gebruik van het Content Management System, het beheergedeelte van de website
  • hosting en domeinnaamregistraties
  • vrijwilligersvergoedingen en attenties
  • kosten voor nieuwsbrieven
  • reiskosten en overige onkosten

Daarnaast wordt er gereserveerd voor toekomstig groot onderhoud en nieuwe ontwerpaanpassingen. In 2016 zijn de back-end en de front-end van de website volledig vernieuwd waardoor het systeem en de enorme database waar de website op draait weer vele jaren vooruit kunnen. 

Terug