Spelregels

Home  Werkwijze  Stemtesten  Dirigent  Agenda  Spelregels

De kinderen verbinden zich met het hele project. Tussentijds opzeggen kan niet, omdat de samenstelling van het koor dat niet toelaat. Ook kan er niet tussentijds worden aangemeld

Van de kinderen wordt verwacht dat ze alle repetities en concerten meemaken. De korte duur van het project en het kwaliteitsniveau dat wordt nagestreefd gaan uit van ieders aanwezigheid. Ziekte en bijzondere familieomstandigheden zijn uitzondering op deze regel.

Wanneer een repetitie moet worden verzuimd, dan dient dat vooraf via een mailbericht aan de dirigent kenbaar te worden gemaakt.Spring foto 4

De contributie voor het project bedraagt € 110,-. Dit bedrag dient in de eerste maand na de start van het project te worden overgemaakt. In de contributie zijn alle kosten voor het project meegenomen, met uitzondering van de stemtest en de toegangskaarten voor het slotconcert. De werkplaats Vrijeschoolliederen is organisator van de projecten van Spring. De bankrekening van de werkplaats is NL76 TRIO 0320 5297 38, t.n.v. Vrijeschoolliederen werkplaats in Zeist, onder vermelding van Kinderkoor Spring 2024 + naam van het kind.

De kinderen worden ingedeeld voor een stemtest als er is opgegeven via Fairtix en de kosten voor de stemtest à € 12,- zijn overgemaakt. 

De dirigent beslist over het al dan niet toelaten van kinderen bij het koorproject. In de regel gebeurt dat alleen wanneer bij de stemtest blijkt dat kinderen geen melodie kunnen houden.

Er worden maximaal 30 kinderen toegelaten, op volgorde van aanmelding. Vanaf de 31e aanmelding worden kinderen op een wachtlijst geplaatst.

Tijdens repetities en concerten kunnen foto's worden gemaakt van het koor en de kinderen. Deze worden in de toekomst mogelijk voor publiciteitsdoeleinden van Spring gebruikt.

Spring is niet verantwoordelijk voor schade of letsel ontstaan bij het buitenspelen van de kinderen voorafgaand of na afloop van repetities en concerten.

X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.