Werkwijze kinderkoor Spring

Home  Werkwijze  Stemtesten  Dirigent  Agenda  Spelregels

Kinderkoor Spring bestaat uit 20 tot 30 jongens en meisjes, een flink en krachtig koor waarmee in een periode van 10 weken intensief wordt gewerkt. Aan de ene kant speels en uitdagend, maar tegelijkertijd met oog voor kwaliteit en groei. Hoever kunnen we met elkaar komen? Hoeveel klank en plezier kunnen we maken?Spring foto 2

Er wordt gewerkt aan stemvorming, waarbij houding, ademhaling, resonans en klankkleur aandachtspunten zijn. Ook worden er stemexpressie-oefeningen met de kinderen gedaan, met het doel vrijer te worden in het stemgebruik, meer lef en zelfstandigheid te krijgen, en de ruimte met de stem te kunnen vullen. In sommige projecten is er speciale aandacht voor choreografie.

Kinderen krijgen bij de repetites regelmatig de mogelijkheid om een lied solo te zingen. In deze zogenaamde solotijd worden de kinderen gecoacht in stemgebruik en voordracht.

Om de continuïteit en de kwaliteit van het koorproject te garanderen, wordt van de kinderen verwacht dat ze op alle repetities en concerten aanwezig zijn, behoudens ziekte. Op de pagina Spelregels wordt beschreven welke afspraken er zijn rond de deelname aan Spring.

Op de pagina Agenda vindt u alle belangrijke data: stemtesten, repetities, concerten en vakanties.

Stemtesten
Om te voorkomen dat er te grote niveauverschillen binnen het koor ontstaan, doen alle kinderen voor de start van het project een stemtest. Het belangrijkste criterium daarbij is dat kinderen zuiver kunnen zingen en hun stem durven te laten horen. Op de pagina Stemtesten leest u meer hierover.

Repetities
Er wordt voor het Lenteproject 2024 wekelijks op vrijdagmiddag gerepeteerd van 16.15 - 17.15 uur, vanaf 16.00 uur is er gezamenlijk thee met koek. Er wordt gerepeteerd in de zaal van de Zeister Vrije School op de Burg. van Tuylllaan 35 in Zeist.

Contributie
De contributie voor het lenteproject bedraagt € 110,-. Dat bedrag is inclusief alle repetities en het concert, maar exclusief de kosten voor de stemtest en de toegangskaartjes voor de ouders voor het concert. Bij het aanmelden wordt er alleen voor de stemtest betaald, bij de start van het project komt er een betaalverzoek voor de contributie.

Knop Aanmelden

X

Gebruik je mobiel in horizontale positie voor een optimale weergave.